Detail zverejnenia zmluvy - 470/2016

Evidenčné číslo: 470/2016
Názov zmluvy: Krycí list rozpočtu - príloha k Zmluve o dielo - Unistav Teplička s.r.o.
Predmet zmluvy: krycí list rozpočtu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Unistav Teplička, s.r.o.
Adresa - sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Obšívan
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 27.05.2016
Dátum zverejnenia: 30.05.2016
Dátum účinnosti: 31.05.2016
PDF príloha: