Detail zverejnenia zmluvy - 468/2016

Evidenčné číslo: 468/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: Zhotovenie diela Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy - Ovčiarsko
Cena: 168050.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Unistav Teplička, s.r.o.
Adresa - sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Anton Obšívan
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 27.05.2016
Dátum zverejnenia: 30.05.2016
Dátum účinnosti: 31.05.2016
PDF príloha: