Detail zverejnenia zmluvy - 742/2015

Evidenčné číslo: 742/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: projektová dokumentácia v rozsahu pre realizáciu stavby
Cena: 2550.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Jozef Dlábik
Adresa - sídlo: Mudrochova 10 304/20, 036 01 Martin
IČO: 33573034
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dlábik
Funkcia:

Dátum podpisu: 21.12.2015
Dátum zverejnenia: 21.12.2015
Dátum účinnosti: 22.12.2015
PDF príloha: