Detail zverejnenia zmluvy - 711/2015

Evidenčné číslo: 711/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov
Cena: 14642.44 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: ALPOTECH, s.r.o.
Adresa - sídlo: Pšurnovice 55, 014 01 Bytča
IČO: 46401814
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Podstavek
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 18.12.2015
Dátum účinnosti: 19.12.2015
PDF príloha: