Detail zverejnenia zmluvy - 727/2015

Evidenčné číslo: 727/2015
Názov zmluvy: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
Predmet zmluvy: poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
Cena: 192.90 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenská internetová, s.r.o.
Adresa - sídlo: Dolný Val 3, 010 01 Žilina
IČO: 36676845
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Komár
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 16.12.2015
Dátum zverejnenia: 17.12.2015
Dátum účinnosti: 18.12.2015
PDF príloha: