Detail zverejnenia zmluvy - 669/2015

Evidenčné číslo: 669/2015
Názov zmluvy: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 19.11.2015
Dátum zverejnenia: 26.11.2015
Dátum účinnosti: 27.11.2015
PDF príloha: