Detail zverejnenia zmluvy - 470/2015

Evidenčné číslo: 470/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
Predmet zmluvy: zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Matúš Sobotovič
Adresa - sídlo: 925 54 Šalgočka 61
IČO: 48022853
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Matúš Sobotovič
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.08.2015
Dátum zverejnenia: 26.08.2015
Dátum účinnosti: 27.08.2015
PDF príloha: