Detail zverejnenia zmluvy - 360/2015

Evidenčné číslo: 360/2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.09.2014, číslo zmluvy 9105518570
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 29.06.2015
Dátum zverejnenia: 01.07.2015
Dátum účinnosti: 01.07.2015
PDF príloha: