Detail zverejnenia zmluvy - 327/2015

Evidenčné číslo: 327/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: obnova troch nástenných malieb na oltárnej strane kaplnky
Cena: 576.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Mgr. Art. Peter Repka
Adresa - sídlo: ul. Osloboditeľov 377, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Art. Peter Repka
Funkcia:

Dátum podpisu: 29.05.2015
Dátum zverejnenia: 01.06.2015
Dátum účinnosti: 01.06.2015
PDF príloha: