Detail zverejnenia zmluvy - 317/2015

Evidenčné číslo: 317/2015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva č. CPZA-OA-2015/003347-017 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: bezodplatný prevod hnuteľného majetku štátu - osobné Škoda Fabia
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Adresa - sídlo: Pribnova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Pintér
Funkcia: generálne riaditeľ sekcie hnuteľného a nhnuteľného majetku MV SR

Dátum podpisu: 20.04.2015
Dátum zverejnenia: 21.04.2015
Dátum účinnosti: 21.04.2015
PDF príloha: