Detail zverejnenia zmluvy - 49/2015

Evidenčné číslo: 49/2015
Názov zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Predmet zmluvy: Správa verejného obstarávania obce
Cena: 60.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Grantum s.r.o.
Adresa - sídlo: Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
IČO: 47443316
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Gondžár
Funkcia: osoba oprávnená konať v zmluvných veciach

Dátum podpisu: 23.01.2015
Dátum zverejnenia: 26.01.2015
Dátum účinnosti: 26.01.2015
PDF príloha: