Detail zverejnenia zmluvy - 37/2015

Evidenčné číslo: 37/2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena: 500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Viera Blažeková
Adresa - sídlo: Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Viera Blažeková
Funkcia: audítor

Dátum podpisu: 21.01.2015
Dátum zverejnenia: 21.01.2015
Dátum účinnosti: 22.01.2015
PDF príloha: