Detail zverejnenia zmluvy - 528/2014/1

Evidenčné číslo: 528/2014/1
Názov zmluvy: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2014/2015
Predmet zmluvy: špecifikovanie podmienok dodávok v programe Školské ovocie
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Lenka Sobotovičová
Adresa - sídlo: 925 54 Šalgočka 61
IČO: 46904239
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 16.09.2014
Dátum zverejnenia: 17.09.2014
Dátum účinnosti: 17.09.2014
PDF príloha: