Detail zverejnenia zmluvy - 417/2014

Evidenčné číslo: 417/2014
Názov zmluvy: DOHODA č. (18/2014/09) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: príspevok na opravu miestnej komunikácie obce Ovčiarsko
Cena: 500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa - sídlo: Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ctibor Határ
Funkcia: generálny riadieľ

Dátum podpisu: 17.07.2014
Dátum zverejnenia: 18.07.2014
Dátum účinnosti: 18.07.2014
PDF príloha: