Detail zverejnenia zmluvy - 384/2014/2

Evidenčné číslo: 384/2014/2
Názov zmluvy: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Predmet zmluvy: dodávka plynu pre odberné miesto: Obec Ovčiarsko Kostol
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel,. a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Šabík, Ing. Milan Hargaš
Funkcia: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Dátum podpisu: 30.06.2014
Dátum zverejnenia: 01.07.2014
Dátum účinnosti: 01.07.2014
PDF príloha: