Detail zverejnenia zmluvy - 394/2014

Evidenčné číslo: 394/2014
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 31/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP uzatvorená podľa § 51 a § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Predmet zmluvy: Podpora projektu "Záhradná studňa, zdroj vody, zdravia, poznania"
Cena: 5000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Nadácia SPP Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 31818625
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Štefunková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 16.07.2014
Dátum zverejnenia: 17.07.2014
Dátum účinnosti: 17.07.2014
PDF príloha: