Detail zverejnenia zmluvy - 113/2014

Evidenčné číslo: 113/2014
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: kúpa stravných lístkov
Cena: 3.30 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Edenred Slovakia, s.r.o.
Adresa - sídlo: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
IČO: 31328695
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Stephane Phillipe Dufour
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.02.2014
Dátum zverejnenia: 26.02.2014
Dátum účinnosti: 27.02.2014
PDF príloha: