Detail zverejnenia zmluvy - Dodatok Z 1/2013

Evidenčné číslo: Dodatok Z 1/2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov na poschodí viacúčelovej budovy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ľubomír Križo
Adresa - sídlo: Na Úboč 218, 013 06 Terchová
IČO: 35123001
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 07.01.2013
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
Dátum účinnosti: 08.01.2013
PDF príloha: