Detail zverejnenia zmluvy - 657/2013

Evidenčné číslo: 657/2013
Názov zmluvy: Licenčná zmluva č. U1815/2013
Predmet zmluvy: poskytnutie licencie - používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS
Cena: 280.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: MADE spol. s r.o.
Adresa - sídlo: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Skočovský
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 09.12.2013
Dátum zverejnenia: 09.12.2013
Dátum účinnosti: 10.12.2013
PDF príloha: