Detail zverejnenia zmluvy - 570/2013

Evidenčné číslo: 570/2013
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
Predmet zmluvy: spolupráca v rámci projektových zámerov programu LEADER
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Profi Poľno, s.r.o.
Adresa - sídlo: Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky
IČO: 44540183
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Molda
Funkcia:

Dátum podpisu: 03.10.2013
Dátum zverejnenia: 03.10.2013
Dátum účinnosti: 04.10.2013
PDF príloha: