Detail zverejnenia zmluvy - 355/2013

Evidenčné číslo: 355/2013
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 06/2013 zo dňa 27.6.2013
Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve
Cena: 2225.80 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Lukáš Gardian
Adresa - sídlo: Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45708461
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Lukáš Gardian
Funkcia:

Dátum podpisu: 10.07.2013
Dátum zverejnenia: 10.07.2013
Dátum účinnosti: 11.07.2013
PDF príloha: