Detail zverejnenia zmluvy - 352/2013

Evidenčné číslo: 352/2013
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3
Predmet zmluvy: poskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Žilinský samosprávny kraj
Adresa - sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Blanár
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 16.07.2013
Dátum zverejnenia: 17.07.2013
Dátum účinnosti: 18.07.2013
PDF príloha: