Detail zverejnenia zmluvy - 345/2013

Evidenčné číslo: 345/2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/020/2013 zo dňa 29.04.2013
Predmet zmluvy: zmena štatutárneho orgánu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Adresa - sídlo: Republiky 34, 010 01 Žilina
IČO: 44565241
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Sága
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 29.05.2013
Dátum zverejnenia: 30.05.2013
Dátum účinnosti: 30.05.2013
PDF príloha: