Detail zverejnenia zmluvy - 329/2013

Evidenčné číslo: 329/2013
Názov zmluvy: Nájomná zmluva a súhlas s realizáciou stavby "Prístupová komunikácia k obytnej zóne Slnečná stráň Ovčiarsko"
Predmet zmluvy: Užívanie časti pozemkov uvedených v zmluve za účelom vybudovania účelovej, dvojpruhovej, obojsmernej komunikácie nájomcom
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Milan Bárdy
Adresa - sídlo: 013 09 Jasenové 176
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.07.2013
Dátum zverejnenia: 02.07.2013
Dátum účinnosti: 01.07.2013
PDF príloha: