Detail zverejnenia zmluvy - 323/2013

Evidenčné číslo: 323/2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 062013 uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie MŠ Ovčiarsko
Cena: 8488.97 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Lukáš GARDIAN
Adresa - sídlo: Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45708461
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Lukáš Gardian
Funkcia:

Dátum podpisu: 27.06.2013
Dátum zverejnenia: 27.06.2013
Dátum účinnosti: 28.06.2013
PDF príloha: