Detail zverejnenia zmluvy - 324/2013

Evidenčné číslo: 324/2013
Názov zmluvy: Mandátna zmluva č. 08/2013
Predmet zmluvy: Obstarávanie Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Ovčiarsko
Cena: 3000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. arch. Ján Burian - URBION
Adresa - sídlo: ul. A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
IČO: 10946551
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 27.06.2013
Dátum zverejnenia: 28.06.2013
Dátum účinnosti: 27.06.2013
PDF príloha: