Detail zverejnenia zmluvy - 298/2013

Evidenčné číslo: 298/2013
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky k 31.12.2012
Cena: 500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Ing. Viera Blažeková, audítor, číslo licencie SKAU 196
Adresa - sídlo: Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Viera Blažeková
Funkcia: audítor

Dátum podpisu: 10.06.2013
Dátum zverejnenia: 11.06.2013
Dátum účinnosti: 11.06.2013
PDF príloha: