Detail zverejnenia zmluvy - 222/2013

Evidenčné číslo: 222/2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/020/2013 na dodávku prípravných a projektových prác stavby uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: dodávka prípravných a projektových prác k relizácii stavby "Viacúčelový objekt Obecného futbalového klubu Ovčiarsko"
Cena: 3240.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: INGSTAV ŽILINA , s.r.o.
Adresa - sídlo: ul. Republiky 34, 010 01 Žilina
IČO: 44565241
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Mintál
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 29.04.2013
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
Dátum účinnosti: 30.04.2013
PDF príloha: