Detail zverejnenia zmluvy - 1301/53/2013

Evidenčné číslo: 1301/53/2013
Názov zmluvy: Zmluva č. 1301/53 o obstaraní vystúpenia uzatvorená v súlade s ust. § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: koncert Umelec a jeho nástroj
Cena: 40.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Hudobné centrum, príspevková organizácia
Adresa - sídlo: Michalská 10, 815 36 Bratislava
IČO: 00164836
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. art. Andrea Pažitná
Funkcia:

Dátum podpisu: 28.01.2013
Dátum zverejnenia: 28.01.2013
Dátum účinnosti: 31.01.2013
PDF príloha: