Detail zverejnenia zmluvy - 89/2013

Evidenčné číslo: 89/2013
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena: 17.87 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Ovčiarsko
Adresa - sídlo: Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4
IČO: 00648965
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Darina Ninisová
Funkcia: starostka obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom, a.s.
Adresa - sídlo: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 22.02.2013
Dátum zverejnenia: 22.02.2013
Dátum účinnosti: 01.02.2013
PDF príloha: