Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12/2022
13.04.2022
19.04.2022
Bezuzlová sieť - biela farba, oko 14 cm ,rozmer 18 m x 5m
Firma Košík-siete s.r.o.
36556858, Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
163.30
Ervín Schmieger
starosta obce
11/2022
25.03.2022
30.03.2022
Dodávka a montáž PVC parapety - OFK Ovčiarsko
VAJMAR, s.r.o.
31565891, Peklina 14, Peklina - Dolný Hričov
409.97
Ervín Schmieger
starosta obce
10/2022
25.03.2022
29.03.2022
Stavebné práce a dodávky materiálu - viacúčelová budova OFK Ovčiarsko
Le pont s.r.o.
47485477, M. R. Štefánika 849/71, 010 01 ŽILINA
10000.00
Ervín Schmieger
starosta obce
09/2022
18.03.2022
22.03.2022
Materiál na stavebné práce - viacúčelová budova OFK v Ovčiarsku
Le pont s.r.o.
47485477, M. R. Štefánika 849/71, 010 01 ŽILINA
10000.00
Ervín Schmieger
starosta obce
08/2022
16.03.2022
21.03.2022
Základná fotomapa 360° obce Ovčiarsko
CBS spol. s r.o.
36754749, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
192.00
Ervín Schmieger
starosta obce
07/2022
16.03.2022
21.03.2022
Šikmé letecké fotografie obce Ovčiarsko
CBS spol. s r.o.
36754749, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
360.78
Ervín Schmieger
starosta obce
06/2022
02.03.2022
06.03.2022
Asfaltovanie miestnych komunikácií - údržba po zimnom období
STRABAG, s.r.o.
17317282, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
1500.00
Ervín Schmieger
starosta obce
05/2022
17.02.2022
17.02.2022
Stavebné a dokonč. práce na výstavbe sociálneho zariadenia pri DCO v Ovčiarsku
Cprofit s.r.o.
51882337, Karpatské námestie 10A, 831 06 BRATISLAVA
5000.00
Ervín Schmieger
starosta obce
01/2022
18.01.2022
19.01.2022
Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok p.č. 99, ev. na LV č. 580
Ing. Katarína Brezániová
37906518, 013 18 Podhorie 86
200.00
Ervín Schmieger
starosta obce
02/2022
18.01.2022
19.01.2022
Testy VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid test
F-Dental Hodonín, s.r.o.
26306085, Polní 29, 695 01 HODONÍN
116.46
Ervín Schmieger
starosta obce
03/2022
18.01.2022
19.01.2022
Kancelárske potreby
MIPAP s.r.o.
45597839, Nesluša 1266, 023 41 NESLUŠA
106.44
Ervín Schmieger
starosta obce
04/2022
18.01.2022
19.01.2022
Kancelárske potreby
Sponka s.r.o.
51132907, Štefánikova 817, 020 01 PÚCHOV
37.00
Ervín Schmieger
starosta obce