Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF290-339/2022 00000000 -
Faktúry 12/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
DF207-230/2022 00000000 -
Faktúry 9/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.09.2022
30.09.2022
30.09.2022
DF2022/183-206 00000000 -
Faktúry za obdobie 8/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.08.2022
02.09.2022
02.09.2022
DF2022/155-182 00000000 -
Faktúry za obdobie 7/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.07.2022
01.08.2022
01.08.2022
DF2022/117-154 00000000 -
Faktúry za obdobie 6/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
DF1-9/2022, DF 407-420/2021 00000000 -
Faktúry za obdobie 1/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
DF 91-116 00000000 -
Faktúry za obdobie 5/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.05.2022
31.05.2022
31.05.2022
DF 65-90/2022 00000000 -
Faktúry za obdobie 4/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.04.2022
30.04.2022
02.05.2022
DF 33-64/2022 00000000 -
Faktúry za obdobie 3/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.03.2022
31.03.2022
31.03.2022
DF 264-289/2022 00000000 -
Faktúry 11/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.11.2022
30.11.2022
30.11.2022
DF 231-263/2022 00000000 -
Faktúry 10/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 01.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
DF 10-32/2022 00000000 -
Faktúry za obdobie 2/2022
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2022
28.02.2022
28.02.2022