Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2021/97-139 00000000 -
Faktúry za obdobie 4/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2021
30.04.2021
02.05.2021
DF2021/63-96 00000000 -
Faktúry za obdobie 3/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
DF2021/370-406 00000000 -
Faktúry za obdobie 12/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
DF2021/330-369 00000000 -
Faktúry za obdobie 11/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
DF2021/295-329 00000000 -
Faktúry za obdobie 10/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.10.2021
05.11.2021
05.11.2021
DF2021/271-294 00000000 -
Faktúry za obdobie 9/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.09.2021
30.09.2021
30.09.2021
DF2021/248-270 00000000 -
Faktúry za obdobie 8/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.08.2021
31.08.2021
09.09.2021
DF2021/214-246 00000000 -
Faktúry za obdobie 7/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.07.2021
31.07.2021
06.08.2021
DF2021/170-213 00648965 -
Faktúry za obdobie 6/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2021
30.06.2021
13.07.2021
DF2021/140-169 00000000 -
Faktúry za obdobie 5/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 01.05.2021
31.05.2021
09.06.2021
DF2021/1-17 00000000 -
Faktúry za obdobie 1/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2021
31.01.2021
31.01.2021
DF2020/18-62 00000000 -
Faktúry za obdobie 2/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021