Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2020/99 97264440 National Pen, Dundalk
Perá
neuvedené - neuvedené
67.49 23.04.2020
28.04.2020
11.09.2020
DF2020/98 50047728 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp, Vranov nad Topľou
Rúška jednorázové
neuvedené - neuvedené
37.50 23.04.2020
24.04.2020
11.09.2020
DF2020/97 46946918 Stahlmann s.r.o., Nové Zámky
Dezinfekčný prípravok na ruky
neuvedené - neuvedené
16.90 22.04.2020
22.04.2020
11.09.2020
DF2020/96 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2020-19.5.2020
neuvedené - neuvedené
0.00 22.04.2020
22.04.2020
11.09.2020
DF2020/95 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2020-19.5.2020
neuvedené - neuvedené
33.50 22.04.2020
04.05.2020
11.09.2020
DF2020/94 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2020-19.5.2020
neuvedené - neuvedené
0.24 22.04.2020
04.05.2020
11.09.2020
DF2020/93 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2020-19.5.2020
neuvedené - neuvedené
8.99 22.04.2020
04.05.2020
11.09.2020
DF2020/92 36806498 Advokátska kancelária Hagara-Hagrová, s.r.o., Žilina
Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva, Zámenná zmluva
neuvedené - neuvedené
1260.00 20.04.2020
21.04.2020
11.09.2020
DF2020/91 51751771 4NAT s.r.o., Bytča
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 3/2020
neuvedené - neuvedené
10.10 20.04.2020
30.04.2020
11.09.2020
DF2020/90 36423416 Blachotrapez s.r.o., Tvrdošín
OFK - Strešná krytina
neuvedené - neuvedené
138.51 16.04.2020
20.04.2020
11.09.2020
DF2020/9 31565891 Vajmar, s.r.o., Peklina
Dodávka a montáž SDK stropu a okien
neuvedené - neuvedené
6882.00 16.01.2020
17.01.2020
14.02.2020
DF2020/89 40277607 Štefan Mihálek M+Š plus, Bitarová
Maliarské a natieračské práce - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
2865.00 15.04.2020
17.04.2020
11.09.2020
DF2020/88 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telekomunikačné služby za 03/2020 - OU
neuvedené - neuvedené
19.99 15.04.2020
17.04.2020
11.09.2020
DF2020/87 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telekomunikačné služby za 03/2020 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 15.04.2020
17.04.2020
11.09.2020
DF2020/86 42272360 Centrum polygrafických služieb, Bratislava – mestská časť Rača
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte
neuvedené - neuvedené
22.22 14.04.2020
17.04.2020
10.09.2020
DF2020/85 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Dotácia na stravu pre predškolákov za 03/2020
neuvedené - neuvedené
60.00 03.04.2020
08.04.2020
10.09.2020
DF2020/84 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 03/2020
neuvedené - neuvedené
139.70 03.04.2020
08.04.2020
10.09.2020
DF2020/83 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 04/2020 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
108.00 03.04.2020
09.04.2020
10.09.2020
DF2020/82 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 4/2020 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
143.00 03.04.2020
06.04.2020
10.09.2020
DF2020/81 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 04/2020 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
555.00 03.04.2020
09.04.2020
10.09.2020
DF2020/80 36041688 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (1.4.2020 - 30.6.2020)
neuvedené - neuvedené
140.00 01.04.2020
09.04.2020
10.09.2020
DF2020/8 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 01/2020 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
215.00 15.01.2020
22.01.2020
21.02.2020
DF2020/79 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
9.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/78 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
46.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/77 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
29.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/76 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
28.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/75 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
53.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/74 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
95.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/73 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2020 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
142.00 01.04.2020
15.04.2020
10.09.2020
DF2020/72 17310598 SLOVGRAM, Bratislava
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos
neuvedené - neuvedené
38.40 31.03.2020
17.04.2020
10.09.2020
DF2020/71 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Poplatok za uloženie odpadu za február 2020
neuvedené - neuvedené
61.12 27.03.2020
06.04.2020
10.09.2020
DF2020/70 36400491 T+T, a.s., Žilina
Komunálne služby za február 2020
neuvedené - neuvedené
656.44 27.03.2020
06.04.2020
10.09.2020
DF2020/7 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 01/2020 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
286.00 15.01.2020
22.01.2020
21.02.2020
DF2020/69 31565891 Vajmar, s.r.o., Peklina
Dodávka a montáž pákového ovládania okien
neuvedené - neuvedené
328.00 26.03.2020
01.04.2020
10.09.2020
DF2020/68 36710369 ADLERR, s.r.o., Bratislava
Náradie na upratovanie
neuvedené - neuvedené
65.76 26.03.2020
02.04.2020
10.09.2020
DF2020/67 36423416 Blachotrapez s.r.o., Tvrdošín
OFK - Strešná krytina
neuvedené - neuvedené
3565.40 24.03.2020
25.03.2020
10.09.2020
DF2020/66 46962867 BENATECH s.r.o., Peklina
Prenájom autoplošiny, servisné práce VO + vlajky,Orez stromov, odvoz drevnej hmoty
neuvedené - neuvedené
458.65 23.03.2020
26.03.2020
10.09.2020
DF2020/65 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2020-19.4.2020
neuvedené - neuvedené
0.00 23.03.2020
23.03.2020
10.09.2020
DF2020/64 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2020-19.4.2020
neuvedené - neuvedené
33.50 23.03.2020
07.04.2020
10.09.2020
DF2020/63 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2020-19.4.2020
neuvedené - neuvedené
0.73 23.03.2020
07.04.2020
10.09.2020
DF2020/62 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2020-19.4.2020
neuvedené - neuvedené
8.99 23.03.2020
07.04.2020
10.09.2020
DF2020/61 51751771 4NAT s.r.o., Bytča
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 2/2020
neuvedené - neuvedené
15.10 18.03.2020
06.04.2020
14.04.2020
DF2020/60 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telekomunikačné služby za 02/2020 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.20 09.03.2020
13.03.2020
09.04.2020
DF2020/6 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 01/2020 - Viacúčelová budova kultúrneh domu
neuvedené - neuvedené
1110.00 15.01.2020
22.01.2020
21.02.2020
DF2020/59 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telekomunikačné služby za 02/2020 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 09.03.2020
13.03.2020
09.04.2020
DF2020/58 42069912 Divadlo na hojdačke, O.Z., Žilina
Divadelné predstavenie pre MŠ
neuvedené - neuvedené
60.00 03.03.2020
03.03.2020
03.04.2020
DF2020/57 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Dotácia na stravu pre predškolákov za 02/2020
neuvedené - neuvedené
103.20 02.03.2020
09.03.2020
08.04.2020
DF2020/56 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 02/2020
neuvedené - neuvedené
242.00 02.03.2020
09.03.2020
08.04.2020
DF2020/55 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 03/2020 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
197.00 02.03.2020
11.03.2020
08.04.2020
DF2020/54 35815256 SPP, a.s., Bratislava
Odber zemného plynu za 03/2020 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
262.00 02.03.2020
11.03.2020
08.04.2020
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »