Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2019322 36000477 BROS, s.r.o., Žilina
Softvér ESET IS 2 PC do 19.11.2020
neuvedené - neuvedené
69.79 25.11.2019
25.11.2019
20.12.2019
DF2019/99 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2019 - 19.5.2019
neuvedené - neuvedené
0.00 23.04.2019
23.04.2019
09.05.2019
DF2019/98 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Poplatok za uloženie odpadu za marec 2019
neuvedené - neuvedené
62.80 23.04.2019
13.05.2019
09.05.2019
DF2019/97 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za marec 2019
neuvedené - neuvedené
571.13 23.04.2019
13.05.2019
09.05.2019
DF2019/96 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
24.24 18.04.2019
18.04.2019
09.05.2019
DF2019/95 36734390 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
Inštalačné práce na PC
neuvedené - neuvedené
33.84 11.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
DF2019/94 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 03/2019
neuvedené - neuvedené
19.99 09.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
DF2019/93 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 03/2019 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 08.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
DF2019/92 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP originálny atrament čierny + farebný pre MŠ
neuvedené - neuvedené
20.30 08.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
DF2019/91 10951199 FECAS Marián Šmárik, Platanová 20/70, 010 07 Žilina
Čerpanie a likvidácia splaškov z OÚ
neuvedené - neuvedené
80.00 08.04.2019
16.04.2019
15.04.2019
DF2019/90 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Košice
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus.
neuvedené - neuvedené
9.00 01.04.2019
03.04.2019
15.04.2019
DF2019/9 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za január 2019 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
184.00 16.01.2019
24.01.2019
18.01.2019
DF2019/89 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (1.4.2019 - 30.6.2019)
neuvedené - neuvedené
140.00 01.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
DF2019/88 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2019 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
92.00 01.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
DF2019/87 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
132.00 01.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
DF2019/86 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2019 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
546.00 01.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
DF2019/85 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
58.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/84 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
11.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/83 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
122.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/82 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
60.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/81 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
26.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/80 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
28.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/8 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za január 2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
263.00 16.01.2019
24.01.2019
18.01.2019
DF2019/79 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2019 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
95.00 01.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
DF2019/78 00687022 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
neuvedené - neuvedené
180.00 29.03.2019
03.04.2019
15.04.2019
DF2019/77 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2019 - 19.4.2019
neuvedené - neuvedené
8.99 25.03.2019
03.04.2019
15.04.2019
DF2019/76 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2019 - 19.4.2019
neuvedené - neuvedené
0.24 25.03.2019
03.04.2019
15.04.2019
DF2019/75 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2019 - 19.4.2019
neuvedené - neuvedené
33.50 25.03.2019
03.04.2019
15.04.2019
DF2019/74 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2019 - 19.4.2019
neuvedené - neuvedené
0.00 25.03.2019
05.04.2019
15.04.2019
DF2019/73 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za február 2019
neuvedené - neuvedené
45.58 21.03.2019
10.04.2019
15.04.2019
DF2019/72 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za 2/2019
neuvedené - neuvedené
568.34 21.03.2019
10.04.2019
15.04.2019
DF2019/71 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
Ročný prístup VSSR od 21.03.2019 do 20.03.2019
neuvedené - neuvedené
117.00 19.03.2019
20.03.2019
22.03.2019
DF2019/70 35910739 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Poplatok za vyjadrenie
neuvedené - neuvedené
120.00 15.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
DF2019/7 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za január 2019 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
1092.00 16.01.2019
24.01.2019
18.01.2019
DF2019/69 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP toner čierny
neuvedené - neuvedené
26.00 15.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
DF2019/68 46938079 Profesionálny register s.r.o., Bratislava
Reklamné služby
neuvedené - neuvedené
120.00 14.03.2019
11.03.2019
22.03.2019
DF2019/67 51751771 4NAT s.r.o., Bytča
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 1/2019 - 2/2019
neuvedené - neuvedené
30.10 13.03.2019
20.03.2019
22.03.2019
DF2019/66 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Dotácia na stravu pre predškolákov za 02/2019
neuvedené - neuvedené
42.84 12.03.2019
20.03.2019
22.03.2019
DF2019/65 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 02/2019
neuvedené - neuvedené
372.30 12.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
DF2019/64 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
18.72 08.03.2019
08.03.2019
21.03.2019
DF2019/63 44731159 Sconto Nábytok s.r.o., Trnava
Kancelárske stoličky
neuvedené - neuvedené
193.80 07.03.2019
07.03.2019
21.03.2019
DF2019/62 44979258 STAVMO J+M, s.r.o., V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácii za 02/2019
neuvedené - neuvedené
200.00 06.03.2019
18.03.2019
21.03.2019
DF2019/61 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 02/2019 - OU
neuvedené - neuvedené
19.99 06.03.2019
18.03.2019
14.03.2019
DF2019/60 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 02/2019 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 06.03.2019
18.03.2019
14.03.2019
DF2019/6 36403229 Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Daňové tlačivá
neuvedené - neuvedené
10.25 15.01.2019
24.01.2019
18.01.2019
DF2019/59 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2019 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
168.00 04.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
DF2019/58 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
241.00 04.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
DF2019/57 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2019 - Viacúčelová budova KD
neuvedené - neuvedené
998.00 04.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
DF2019/56 44565241 INGSTAV Žilina s.r.o.
Vyprac. projektu a žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR
neuvedené - neuvedené
400.00 01.03.2019
11.03.2019
14.03.2019
DF2019/55 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
58.00 01.03.2019
15.03.2019
14.03.2019
« späť 1 2 3 4 5 6 8 ďalej »