Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/321 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
-23.39 16.01.2019
21.01.2019
08.02.2019
DF2018/320 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
-259.32 16.01.2019
21.01.2019
08.02.2019
DF2018/319 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
274.96 16.01.2019
28.01.2019
08.02.2019
DF2018/318 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
-872.33 16.01.2019
28.01.2019
08.02.2019
DF2018/317 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
-0.76 16.01.2019
28.01.2019
08.02.2019
DF2018/316 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Materská škola za obdobie od 2.6.2018 - 31.12.2018
neuvedené - neuvedené
44.14 16.01.2019
28.01.2019
18.01.2019
DF2018/315 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018
neuvedené - neuvedené
44.82 10.01.2019
18.12.2018
18.01.2019
DF2018/314 44979258 STAVMO J+M, s.r.o., V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácií za december 2018
neuvedené - neuvedené
380.00 07.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
DF2018/313 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
164.70 07.01.2019
14.01.2019
18.01.2019
DF2018/312 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za december 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
26.66 07.01.2019
16.01.2019
18.01.2019
DF2018/311 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za december 2018
neuvedené - neuvedené
20.62 07.01.2019
16.01.2019
18.01.2019
DF2018/310 00000196 Ing. Blažeková Viera, Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
Vykonanie auditu účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia a súladu výročnej správy za rok 2018
neuvedené - neuvedené
1000.00 02.01.2019
14.01.2019
07.01.2019
DF2018/309 36436305 MUDr. Martin Tompoš, s.r.o., Marček 96, 013 32 Svederník
Vypracovanie lekárskeho posudku
neuvedené - neuvedené
26.56 02.01.2019
03.01.2019
07.01.2019
DF019/311 37095676 Pavol Hoferica, Ovčiarsko
Úprava terénu - cesta na Priedevsie
neuvedené - neuvedené
720.00 21.11.2019
11.12.2019
11.12.2019
« späť 1 3 5 6 7 8 ďalej »