Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2019/184 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Telekomunikačné služby za 06/2019 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 08.07.2019
16.07.2019
18.07.2019
DF2019/183 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Dotácia na stravu pre predškolákov za 06/2019
neuvedené - neuvedené
40.80 03.07.2019
16.07.2019
18.07.2019
DF2019/182 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 06/2019
neuvedené - neuvedené
325.08 03.07.2019
16.07.2019
18.07.2019
DF2019/181 50073966 OREX SK, s.r.o., Kotrčiná Lúčka
Betónová zmes
neuvedené - neuvedené
933.72 03.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
DF2019/180 35790253 Petit Press, a.s., Nitra
MY Žilinské noviny - článok
neuvedené - neuvedené
120.00 01.07.2019
10.07.2019
18.07.2019
DF2019/18 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2019 - 19.2.2019
neuvedené - neuvedené
33.50 23.01.2019
04.02.2019
18.02.2019
DF2019/179 36041688 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (1.7.2019 - 30.9.2019)
neuvedené - neuvedené
140.00 01.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
DF2019/178 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 07/2019 - DCO
neuvedené - neuvedené
14.00 01.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
DF2019/177 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 07/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
20.00 01.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
DF2019/176 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 07/2019 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
155.00 01.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
DF2019/175 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
58.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/174 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
11.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/173 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
122.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/172 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
60.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/171 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
26.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/170 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - DCO
neuvedené - neuvedené
28.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/17 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2019 - 19.2.2019
neuvedené - neuvedené
0.00 23.01.2019
04.02.2019
18.02.2019
DF2019/169 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2019 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
95.00 01.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
DF2019/168 45952671 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji
Fritéza + spotrebný materiál na HODY
neuvedené - neuvedené
345.92 28.06.2019
28.06.2019
18.07.2019
DF2019/167 48307866 T&D Trading s.r.o., Veľké Dvorníky
Materiál na kultúrne podujatie - deň detí
neuvedené - neuvedené
20.40 28.06.2019
26.06.2019
18.07.2019
DF2019/166 45952671 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji
Čistiace prostriedky, spotrebný materiál na hody
neuvedené - neuvedené
73.93 27.06.2019
27.06.2019
18.07.2019
DF2019/165 50154702 AGROtrans Bánová s.r.o., Bánová
Zabezpečenie autobusovej dopravy pre MŠ
neuvedené - neuvedené
75.00 27.06.2019
08.07.2019
18.07.2019
DF2019/164 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za máj 2019
neuvedené - neuvedené
659.74 24.06.2019
12.07.2019
18.07.2019
DF2019/163 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Poplatok za uloženie odpadu za máj 2019
neuvedené - neuvedené
60.48 24.06.2019
12.07.2019
18.07.2019
DF2019/162 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2019 - 19.7.2019
neuvedené - neuvedené
8.99 24.06.2019
08.07.2019
18.07.2019
DF2019/161 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2019 - 19.7.2019
neuvedené - neuvedené
2.23 24.06.2019
08.07.2019
18.07.2019
DF2019/160 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2019 - 19.7.2019
neuvedené - neuvedené
33.50 24.06.2019
08.07.2019
18.07.2019
DF2019/16 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
58.00 16.01.2019
15.02.2019
15.02.2019
DF2019/159 35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2019 - 19.7.2019
neuvedené - neuvedené
0.00 24.06.2019
24.06.2019
18.07.2019
DF2019/158 35790253 Petit Press, a.s., Nitra
Žilinské noviny do domácnosti
neuvedené - neuvedené
160.00 24.06.2019
08.07.2019
18.07.2019
DF2019/157 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
Vodné za obdobie 2.12.2018 - 3.6.2019, DCO
neuvedené - neuvedené
5.87 21.06.2019
04.07.2019
18.07.2019
DF2019/156 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
Vodné za obdobie 02.12.2018 - 3.6.2019, Kultúrny dom
neuvedené - neuvedené
97.27 21.06.2019
04.07.2019
18.07.2019
DF2019/155 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
Vodné za obdobie 1.1.2019 - 3.6.2019, Materská škola
neuvedené - neuvedené
46.87 21.06.2019
04.07.2019
18.07.2019
DF2019/154 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o., Žilina
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov
neuvedené - neuvedené
132.58 20.06.2019
24.06.2019
21.06.2019
DF2019/153 51751771 4NAT s.r.o., Bytča
Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie máj 2019
neuvedené - neuvedené
25.00 19.06.2019
24.06.2019
21.06.2019
DF2019/152 51302195 Pavol Polka - PA POL, s.r.o., Klokočov
Oprava verejného rozhlasu
neuvedené - neuvedené
100.00 17.06.2019
24.06.2019
21.06.2019
DF2019/151 46904913 COPYTECH, s.r.o., Porúbka
Kopírovací biely papier, Toner CANON C - EXV11, Servisný výkon - oprava zariadenia
neuvedené - neuvedené
87.00 17.06.2019
24.06.2019
21.06.2019
DF2019/150 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Bratislava 2
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
neuvedené - neuvedené
20.40 10.06.2019
19.06.2019
21.06.2019
DF2019/15 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2019 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
11.00 16.01.2019
15.02.2019
15.02.2019
DF2019/149 00000196 Ing. Blažeková Viera, Dlhé Pole
Vykonanie auditu účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia a súladu výročnej správy za rok 2018
neuvedené - neuvedené
1000.00 07.06.2019
19.06.2019
21.06.2019
DF2019/148 44979258 STAVMO J+M, s.r.o., Žilina
Vysprávka komunikácií asfaltovou drvou
neuvedené - neuvedené
240.00 07.06.2019
19.06.2019
18.07.2019
DF2019/147 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 05/2019
neuvedené - neuvedené
19.99 06.06.2019
14.06.2019
21.06.2019
DF2019/146 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 05/2019 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 06.06.2019
14.06.2019
21.06.2019
DF2019/145 40277607 Štefan Mihálek M+Š plus, Bitarová
Maliarske a natieračské práce na DCO
neuvedené - neuvedené
2836.00 06.06.2019
14.06.2019
21.06.2019
DF2019/144 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
22.28 06.06.2019
05.06.2019
21.06.2019
DF2019/143 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
38.40
neuvedené - neuvedené
38.40 05.06.2019
14.06.2019
21.06.2019
DF2019/142 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 05/2019
neuvedené - neuvedené
381.24 05.06.2019
14.06.2019
21.06.2019
DF2019/141 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 06/2019 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
15.00 04.06.2019
13.06.2019
21.06.2019
DF2019/140 35815256 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber zemného plynu za 06/2019 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
22.00 04.06.2019
13.06.2019
21.06.2019
DF2019/14 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2019 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
122.00 16.01.2019
15.02.2019
15.02.2019