Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
31/2018
17.12.2018
21.12.2018
tepovanie kobercov v DCO Ovčiarsko
jpmb s.r.o.
44471823, Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
70.00
p. Ervín Schmieger
starosta obce
30/2018
14.12.2018
19.12.2018
náplne do tlačiarne Obecného úradu
WAYCOPY SK s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká Nad Kysucou
40.20
p. Ervín Schmieger
starosta obce
29/2018
03.12.2018
11.12.2018
kancelárske potreby
J profi B, s.r.o.
46266275, 010 04 Bitarová 45
30.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
28/2018
19.11.2018
28.11.2018
inštaláterské práce - opravy v rámci obecného úradua
Peter Zelník obchodná činnosť zváračských a vodoinštaláterských prác
18003338, Ovčiarsko 42, 010 04 Žilina
85.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
27/2018
09.11.2018
19.11.2018
vývoz žumpy
FECAS Marián Šmárik
10951199, Platanová 3229/10, 010 07 Žilina
80.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
26/2018
26.10.2018
05.11.2018
vchodové a bočné dvere na budove Materskej školy Ovčiarsko
VAJMAR, s.r.o.
31565891, Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
3200.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
24/2018
26.10.2018
31.10.2018
zákusky pre občanov na Deň úcty k starším
Ing. Jana Vlčková
42348170, 023 15 Ochodnica 759
40.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
25/2018
26.10.2018
31.10.2018
toner do tlačiarne pre obecný úrad
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
26.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
23/2018
15.10.2018
24.10.2018
darčeky pre jubilantov
Ján Grajzeľ
45655634, Čordákova 32, 040 23 Košice
70.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
22/2018
05.10.2018
15.10.2018
vlajky s príslušenstvom
SIGNO s.r.o.
0, Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
200.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
21/2018
27.09.2018
27.09.2018
smetné nádoby
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
290.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
20/2018
25.09.2018
25.09.2018
tonery do tlačiarne pre Materskú školu Ovčiarsko
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
20.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
19/2018
07.09.2018
17.09.2018
tonery do tlačiarne pre MŠ Ovčiarsko
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
144.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
17/2018
28.08.2018
05.09.2018
kancelárske potreby pre Materskú školu v Ovčiarsku
KRPA Slovakia, spol. s r.o.
30229138, Hrabové 299, 014 01 Bytča 1
60.24
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
18/2018
31.08.2018
05.09.2018
tlačivá pre školský rok 2018/2019 pre Materskú školu Ovčiarsko
ŠEVT, a.s.
31331131, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
17.22
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
16/2018
02.08.2018
13.08.2018
čistenie odpadového potrubia
Bytterm, a.s.
31584705, Saleziánska 4, 010 77 Žilina
171.12
p. Darina Ninisová
starostka obce
15/2018
30.07.2018
06.08.2018
čerpanie vody zo zatopenej pivnice
FECAS Marián Šmárik
10951199, Platanová 3229/10, 010 07 Žilina
80.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
14/2018
02.07.2018
04.07.2018
kancelárske poteby
J profi B, s.r.o.
46266275, Bitarová 45, 010 04 Bitarová
18.30
p. Darina Ninisová
starostka obce
13/2018
04.06.2018
08.06.2018
kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
PYROSTOP Huliak, s.r.o.
36795488, Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
200.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
12/2018
31.05.2018
01.06.2018
odborná literatúra
SOTAC s.r.o.
36189855, Južná trieda 1, 040 01 Košice
65.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
11/2018
18.05.2018
21.05.2018
vystúpenie sokoliarov pre MŠ Ovčiarsko
FALCONARII, s.r.o.
47059818, Rozkvet 2023/45, 017 01 Považská Bystrica
30.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
10/2018
04.05.2018
14.05.2018
tonery do tlačiarne pre MŠ Ovčiarsko
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
20.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
7/2018
13.03.2018
20.03.2018
žalúzie do Materskej školy Ovčiarsko
VAJMAR, s.r.o.
31565891, Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
120.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
8/2018
16.03.2018
20.03.2018
príručka pre účtovné súvzťažnosti v samospráve
Združenie obcí RVCMartin
31938434, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
40.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
9/2018
16.03.2018
20.03.2018
verejná správa SR + právny systém BASIC
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
97.20
p. Darina Ninisová
starostka obce
6/2018
08.03.2018
16.03.2018
telovýchovné náradie pre MŠ
Meru sport s.r.o.
4753381, Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava
167.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
5/2018
08.03.2018
14.03.2018
objednávka tonera
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
39.72
p. Darina Ninisová
starostka obce
4/2018
31.01.2018
07.02.2018
obkladačské práce v kultúrnom dome
SariSof s.r.o.
50563980, 023 31 Rudina 36
350.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
1/2018
17.01.2018
25.01.2018
odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
ZKK, s.r.o.
36778541, 010 04 Bitarová 303
300.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
2/2018
17.01.2018
25.01.2018
didaktické a učebné pomôcky pre MŠ Ovčiarsko
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767, Krompašská 510/96, 040 11 Košice
90.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
3/2018
22.01.2018
25.01.2018
toner do tlačiarne pre MŠ Ovčiarsko
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
30.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
47/2017
22.12.2017
02.01.2018
tepovanie kobercov v DCO a v OcÚ Ovčiarsko
jpmb s.r.o.
44471823, Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
90.00
p. Darina Ninisová
starostka obce