Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/99 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za apríl 2018
neuvedené - neuvedené
36.77 09.05.2018
17.05.2018
10.05.2018
DF2018/98 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
30.00 03.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
DF2018/97 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
50.00 03.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
DF2018/96 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 05/2018 -Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
158.00 03.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
DF2018/95 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/94 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/93 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/92 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/91 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/90 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/9 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 16.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/89 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.05.2018
15.05.2018
10.05.2018
DF2018/88 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 04/18 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
357.60 30.04.2018
17.05.2018
04.05.2018
DF2018/87 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2018 - 19.5.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 24.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
DF2018/86 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2018 - 19.5.2018
neuvedené - neuvedené
0.49 24.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
DF2018/85 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2018 - 19.5.2018
neuvedené - neuvedené
31.24 24.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
DF2018/84 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.4.2018 - 19.5.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 24.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
DF2018/83 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
87.67 18.04.2018
25.04.2018
04.05.2018
DF2018/82 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za marec 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
17.39 09.04.2018
16.04.2018
04.05.2018
DF2018/81 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za marec 2018
neuvedené - neuvedené
12.48 09.04.2018
16.04.2018
04.05.2018
DF2018/80 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
19.20 09.04.2018
11.04.2018
04.05.2018
DF2018/8 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 16.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/79 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 200 ks
neuvedené - neuvedené
785.54 06.04.2018
17.04.2018
04.05.2018
DF2018/78 04753381 Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava 2
Telovýchovné náradie pre Materskú školu
neuvedené - neuvedené
167.20 04.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
DF2018/77 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
70.00 04.04.2018
12.04.2018
06.04.2018
DF2018/76 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
120.00 04.04.2018
12.04.2018
06.04.2018
DF2018/75 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 04/1018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
411.00 04.04.2018
12.04.2018
06.04.2018
DF2018/74 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 03/2018 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
226.80 04.04.2018
23.04.2018
06.04.2018
DF2018/73 36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.04.2018 - 30.06.2018)
neuvedené - neuvedené
140.00 03.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/72 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/71 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/70 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/7 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 16.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/69 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/68 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/67 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/66 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.04.2018
16.04.2018
06.04.2018
DF2018/65 17310598 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018
neuvedené - neuvedené
38.50 28.03.2018
11.04.2018
06.04.2018
DF2018/64 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
neuvedené - neuvedené
26.00 28.03.2018
06.04.2018
06.04.2018
DF2018/63 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2018 - 19.4.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 26.03.2018
04.04.2018
06.04.2018
DF2018/62 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2018 - 19.4.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 26.03.2018
04.04.2018
06.04.2018
DF2018/61 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2018 - 19.4.2018
neuvedené - neuvedené
31.24 26.03.2018
04.04.2018
06.04.2018
DF2018/60 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2018 - 19.4.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 26.03.2018
04.04.2018
06.04.2018
DF2018/6 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 15.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/59 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
198.50 21.03.2018
27.03.2018
06.04.2018
DF2018/58 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Ročný prístup na portál Verejná správa SR a EPI Právny systém Basic
neuvedené - neuvedené
97.20 20.03.2018
20.03.2018
06.04.2018
DF2018/57 31565891 VAJMAR, s.r.o., Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
Žalúzie Isoline Prim do Materskej školy
neuvedené - neuvedené
119.20 16.03.2018
20.03.2018
06.04.2018
DF2018/56 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Tonery do tlačiarne CANON
neuvedené - neuvedené
39.72 12.03.2018
21.03.2018
16.03.2018
DF2018/55 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za február 2018
neuvedené - neuvedené
580.62 12.03.2018
05.04.2018
16.03.2018
DF2018/54 31590250 Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácií za február 2018
neuvedené - neuvedené
433.80 09.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »