Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/105 47059818 FALCONARII, s.r.o., Rozkvet 2023/45, 017 01 Považská Bystrica
Sokoliarske vystúpenie - Materská škola
neuvedené - neuvedené
30.00 18.05.2018
24.05.2018
31.05.2018
DF2018/104 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP originálny atrament - Materská škola
neuvedené - neuvedené
10.26 14.05.2018
23.05.2018
31.05.2018
DF2018/103 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP originálny atrament - Materská škola
neuvedené - neuvedené
9.00 11.05.2018
17.05.2018
10.05.2018
DF2018/102 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za marec 2018
neuvedené - neuvedené
1272.71 09.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
DF2018/101 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
15.36 09.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
DF2018/100 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za apríl 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.06 09.05.2018
17.05.2018
10.05.2018
DF2018/10 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za január 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 16.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/1 36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.01.2018 - 31.03.2018)
neuvedené - neuvedené
140.00 02.01.2018
12.01.2018
29.01.2018
DF2017/364 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
488.93 18.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/363 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
288.22 18.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/362 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
2107.72 18.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/361 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
-14.28 16.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/360 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
-0.82 16.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/359 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
22.92 16.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/358 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
-237.03 16.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/357 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
46.30 15.01.2018
22.01.2018
26.01.2018
DF2017/356 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
137.60 15.01.2018
22.01.2018
26.01.2018
DF2017/355 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
-118.96 15.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
DF2017/354 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Dom cirkevných obradov za obdobie od 2.6.2017 - 31.12.2017
neuvedené - neuvedené
0.00 11.01.2018
11.01.2018
11.01.2018
DF2017/353 31590250 Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácií za december 2017
neuvedené - neuvedené
1301.40 08.01.2018
16.01.2018
11.01.2018
DF2017/352 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za december 2017 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 05.01.2018
16.01.2018
11.01.2018
DF2017/351 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za december 2017
neuvedené - neuvedené
20.14 05.01.2018
16.01.2018
11.01.2018
DF2017/350 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
11.52 02.01.2018
09.01.2018
11.01.2018
DF2017/349 44471823 jpmb s.r.o., Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tepovanie kobercov na Obecnom úrade
neuvedené - neuvedené
20.00 29.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/348 44471823 jpmb s.r.o., Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tepovanie kobercov v Dome cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
70.00 29.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/347 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 20 ks
neuvedené - neuvedené
78.56 28.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/346 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2017 - 19.1.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/345 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2017 - 19.1.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/344 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2017 - 19.1.2018
neuvedené - neuvedené
31.84 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/343 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2017 - 19.1.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/342 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Materská škola za obdobie od 2.6.2017 - 4.12.2017
neuvedené - neuvedené
39.44 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/341 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Viacúčelová budova kultúrneho domu za obdobie od 3.6.2017 do 5.12.2017
neuvedené - neuvedené
104.04 27.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/340 37983598 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
Právne služby
neuvedené - neuvedené
430.00 27.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/339 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za december 2017
neuvedené - neuvedené
590.36 22.12.2017
29.12.2017
11.01.2018
DF2017/338 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 12/2017 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
231.60 22.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/337 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017
neuvedené - neuvedené
44.82 22.12.2017
20.12.2017
11.01.2018
DF2017/336 33368210 Jozef Putyra, STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 23 Dlhé Pole
Revízie komínov a dymovodov vo všetkých objektoch - Viacúčelova budova kultúrneho domu, MŠ, Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
70.00 21.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/335 44413467 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Nerezový odpadkový kôš s popolníkom - 2 ks
neuvedené - neuvedené
86.40 21.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/334 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za november 2017 - vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
84.00 21.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/333 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za november 2017
neuvedené - neuvedené
569.77 21.12.2017
27.12.2017
11.01.2018
DF2017/332 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
111.41 21.12.2017
21.12.2017
11.01.2018
« späť 1 3 4 5 6 7 ďalej »