Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/150 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
20.00 02.07.2018
12.07.2018
09.07.2018
DF2018/15 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2018 - 19.2.2018
neuvedené - neuvedené
31.18 23.01.2018
05.02.2018
29.01.2018
DF2018/149 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
61.00 02.07.2018
12.07.2018
09.07.2018
DF2018/148 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
15.36 02.07.2018
10.07.2018
09.07.2018
DF2018/147 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
18.30 02.07.2018
02.07.2018
09.07.2018
DF2018/146 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/145 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/144 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/143 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/142 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/141 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/140 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za júl 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.07.2018
16.07.2018
09.07.2018
DF2018/14 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2018 - 19.2.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 23.01.2018
05.02.2018
29.01.2018
DF2018/139 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 06/2018 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
412.80 29.06.2018
18.07.2018
09.07.2018
DF2018/138 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2018 - 19.7.2018
neuvedené - neuvedené
8.48 25.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/137 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2018 - 19.7.2018
neuvedené - neuvedené
0.96 25.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/136 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2018 - 19.7.2018
neuvedené - neuvedené
31.30 25.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/135 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.6.2018 - 19.7.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 25.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/134 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Dom cirkevných obradov za obdobie od 1.1.2018 - 4.6.2018
neuvedené - neuvedené
24.10 21.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/133 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Materská škola za obdobie od 5.12.2017 - 1.6.2018
neuvedené - neuvedené
44.91 21.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/132 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné Kultúrny dom za obdobie od 6.12.2017 do 1.6.2018
neuvedené - neuvedené
75.57 21.06.2018
04.07.2018
09.07.2018
DF2018/131 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za máj 2018 - Vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
168.00 21.06.2018
12.07.2018
09.07.2018
DF2018/130 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
GDPR - Dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov
neuvedené - neuvedené
220.00 18.06.2018
28.06.2018
20.06.2018
DF2018/13 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
311.00 17.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
DF2018/129 48137171 All Music Service s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
CD Posledná rozlúčka
neuvedené - neuvedené
12.00 18.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
DF2018/128 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice
Informačno-konzultačný seminár
neuvedené - neuvedené
30.00 18.06.2018
18.06.2018
20.06.2018
DF2018/127 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za máj 2018
neuvedené - neuvedené
638.13 15.06.2018
10.07.2018
20.06.2018
DF2018/126 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - Materská škola
neuvedené - neuvedené
19.20 08.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
DF2018/125 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov a vykonanie opravy
neuvedené - neuvedené
182.86 07.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
DF2018/124 36189855 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
Odborná publikácia
neuvedené - neuvedené
63.20 06.06.2018
13.06.2018
20.06.2018
DF2018/123 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 05/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
26.06 06.06.2018
15.06.2018
20.06.2018
DF2018/122 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 05/2018
neuvedené - neuvedené
20.11 06.06.2018
15.06.2018
20.06.2018
DF2018/121 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
10.00 04.06.2018
13.06.2018
20.06.2018
DF2018/120 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
20.00 04.06.2018
13.06.2018
20.06.2018
DF2018/12 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
477.00 17.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
DF2018/119 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 06/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
67.00 04.06.2018
13.06.2018
20.06.2018
DF2018/118 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 05/2018
neuvedené - neuvedené
402.00 04.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
DF2018/117 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/116 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/115 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/114 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/113 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/112 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/111 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za máj 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.06.2018
15.06.2018
14.06.2018
DF2018/110 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.5.2018 - 19.6.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 24.05.2018
05.06.2018
31.08.2018
DF2018/11 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
1797.00 17.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
DF2018/109 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.5.2018 - 19.6.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 24.05.2018
05.06.2018
31.05.2018
DF2018/108 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.5.2018 - 19.6.2018
neuvedené - neuvedené
31.18 24.05.2018
05.06.2018
31.05.2018
DF2018/107 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.5.2018 - 19.6.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 24.05.2018
05.06.2018
31.05.2018
DF2018/106 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za apríl 2018
neuvedené - neuvedené
716.18 21.05.2018
12.06.2018
31.05.2018