Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/196 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Tlačivá pre evidenciu do Materskej školy
neuvedené - neuvedené
17.22 04.09.2018
05.09.2018
05.09.2018
DF2018/195 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
40.00 03.09.2018
14.09.2018
05.09.2018
DF2018/194 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
40.00 03.09.2018
14.09.2018
05.09.2018
DF2018/193 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 09/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
150.00 03.09.2018
14.09.2018
05.09.2018
DF2018/192 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/191 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/190 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/19 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner do tlačiarne - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 24.01.2018
05.02.2018
27.02.2018
DF2018/189 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/188 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/187 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/186 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za september 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.09.2018
17.09.2018
05.09.2018
DF2018/185 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Čistiace prostriedky a pomôcky pre Materskú školu
neuvedené - neuvedené
100.27 28.08.2018
28.08.2018
05.09.2018
DF2018/184 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.8.2018 - 19.9.2018
neuvedené - neuvedené
8.48 24.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
DF2018/183 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.8.2018 - 19.9.2018
neuvedené - neuvedené
0.24 24.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
DF2018/182 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.8.2018 - 19.9.2018
neuvedené - neuvedené
32.14 24.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
DF2018/181 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.8.2018 - 19.9.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 24.08.2018
03.09.2018
05.09.2018
DF2018/180 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za júl 2018 - vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
84.00 22.08.2018
12.09.2018
05.09.2018
DF2018/18 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
156.76 23.01.2018
01.02.2018
27.02.2018
DF2018/179 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Služby pri vydávaní certifikátu
neuvedené - neuvedené
60.00 20.08.2018
30.08.2018
05.09.2018
DF2018/178 35975946 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Mandátny certifikát QESi
neuvedené - neuvedené
36.00 20.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
DF2018/177 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Čistenie odpadového potrubia
neuvedené - neuvedené
171.12 17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
DF2018/176 10951199 FECAS Marián Šmárik, Platanová 20/70, 010 07 Žilina
Čerpanie vody zo zatopenej pivnice fekálnym vozidlom
neuvedené - neuvedené
80.00 16.08.2018
27.08.2018
31.08.2018
DF2018/175 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za júl 2018
neuvedené - neuvedené
589.35 14.08.2018
05.09.2018
31.08.2018
DF2018/174 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
79.07 14.08.2018
16.08.2018
31.08.2018
DF2018/173 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2018
neuvedené - neuvedené
20.40 06.08.2018
13.08.2018
10.08.2018
DF2018/172 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 07/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
26.66 06.08.2018
17.08.2018
10.08.2018
DF2018/171 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 07/2018
neuvedené - neuvedené
19.99 06.08.2018
17.08.2018
10.08.2018
DF2018/170 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
20.00 06.08.2018
13.08.2018
10.08.2018
DF2018/17 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2018 - 19.2.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 23.01.2018
05.02.2018
29.01.2018
DF2018/169 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
20.00 06.08.2018
13.08.2018
10.08.2018
DF2018/168 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 08/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
100.00 06.08.2018
13.08.2018
10.08.2018
DF2018/167 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/166 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/165 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/164 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/163 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/162 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/161 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za august 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.08.2018
15.08.2018
10.08.2018
DF2018/160 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.7.2018 - 19.8.2018
neuvedené - neuvedené
8.48 25.07.2018
03.08.2018
02.08.2018
DF2018/16 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.1.2018 - 19.2.2018
neuvedené - neuvedené
0.72 23.01.2018
05.02.2018
29.01.2018
DF2018/159 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.7.2018 - 19.8.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 25.07.2018
03.08.2018
02.08.2018
DF2018/158 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.7.2018 - 19.8.2018
neuvedené - neuvedené
31.12 25.07.2018
03.08.2018
02.08.2018
DF2018/157 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.7.2018 - 19.8.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 25.07.2018
03.08.2018
02.08.2018
DF2018/156 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za jún 2018
neuvedené - neuvedené
609.98 20.07.2018
13.08.2018
02.08.2018
DF2018/155 45490872 Daniel Šustek, Trnové, Ovocinárska 590/12, 010 01 Žilina
Výmena skla na budove kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
168.00 18.07.2018
01.08.2018
02.08.2018
DF2018/154 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za jún 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.06 06.07.2018
16.07.2018
02.08.2018
DF2018/153 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za jún 2018
neuvedené - neuvedené
21.02 06.07.2018
16.07.2018
02.08.2018
DF2018/152 36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.07.2018 - 30.09.2018)
neuvedené - neuvedené
140.00 02.07.2018
12.07.2018
09.07.2018
DF2018/151 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 07/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
10.00 02.07.2018
12.07.2018
09.07.2018