Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/240 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner HP
neuvedené - neuvedené
26.00 31.10.2018
06.11.2018
16.11.2018
DF2018/24 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
302.00 02.02.2018
14.02.2018
28.02.2018
DF2018/239 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - Materská škola
neuvedené - neuvedené
15.36 31.10.2018
06.11.2018
16.11.2018
DF2018/238 42348170 Ing. Jana Vlčková, 023 35 Ochodnica 759
Občerstvenie na kultúrne podujatie Úcta k starším
neuvedené - neuvedené
38.00 29.10.2018
29.10.2018
16.11.2018
DF2018/237 43930824 Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
Vlajky SR, EÚ, obecná s príslušenstvom
neuvedené - neuvedené
197.52 26.10.2018
26.10.2018
16.11.2018
DF2018/236 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Občerstvenie na kultúrne podujatie Úcta k starším
neuvedené - neuvedené
99.07 26.10.2018
16.11.2018
26.10.2018
DF2018/235 45655634 Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 040 01 Košice
Vecné dary na kultúrne podujatie Úcta k starším
neuvedené - neuvedené
84.18 25.10.2018
06.11.2018
16.11.2018
DF2018/234 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za september 2018
neuvedené - neuvedené
589.75 22.10.2018
13.11.2018
16.11.2018
DF2018/233 31565891 VAJMAR, s.r.o., Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
Okenná sieť do Materskej školy
neuvedené - neuvedené
44.70 19.10.2018
23.10.2018
25.10.2018
DF2018/232 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Pracovné pomôcky do MŠ
neuvedené - neuvedené
34.14 17.10.2018
17.10.2018
25.10.2018
DF2018/231 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za september 2018 - biologicky rozložiteľný odpad
neuvedené - neuvedené
259.20 17.10.2018
13.11.2018
25.10.2018
DF2018/230 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
Antivírusový softvér ESET do Materskej školy
neuvedené - neuvedené
99.84 16.10.2018
19.10.2018
25.10.2018
DF2018/23 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
462.00 02.02.2018
14.02.2018
28.02.2018
DF2018/229 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za október 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 08.10.2018
17.10.2018
25.10.2018
DF2018/228 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za október 2018
neuvedené - neuvedené
20.20 08.10.2018
17.10.2018
25.10.2018
DF2018/227 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za október 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
90.00 03.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
DF2018/226 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za október 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
100.00 02.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
DF2018/225 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za október 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
450.00 02.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
DF2018/224 31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
Plastové nádoby 120 l
neuvedené - neuvedené
288.12 02.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
DF2018/223 36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.10.2018 - 31.12.2018)
neuvedené - neuvedené
140.00 02.10.2018
11.10.2018
25.10.2018
DF2018/222 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/221 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/220 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/22 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
1741.00 02.02.2018
14.02.2018
28.02.2018
DF2018/219 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/218 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/217 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/216 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny na 10/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.10.2018
15.10.2018
25.10.2018
DF2018/215 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 09/2018
neuvedené - neuvedené
343.80 28.09.2018
17.10.2018
24.10.2018
DF2018/214 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
HP originálny atrament - Materská škola
neuvedené - neuvedené
19.26 27.09.2018
08.10.2018
24.10.2018
DF2018/213 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za august 2018 - vývoz VKK (biologicky rozložiteľný odpad)
neuvedené - neuvedené
84.00 26.09.2018
11.10.2018
24.10.2018
DF2018/212 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za august 2018
neuvedené - neuvedené
940.94 24.09.2018
11.10.2018
24.10.2018
DF2018/211 46881361 HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, 010 07 Žilina
Vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov a rozvodov vo všetkých objektoch
neuvedené - neuvedené
385.00 24.09.2018
03.10.2018
24.10.2018
DF2018/210 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.9.2018 - 19.10.2018
neuvedené - neuvedené
8.48 24.09.2018
04.10.2018
24.10.2018
DF2018/21 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 01/18 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
313.20 01.02.2018
21.02.2018
27.02.2018
DF2018/209 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.9.2018 - 19.10.2018
neuvedené - neuvedené
0.48 24.09.2018
04.10.2018
24.10.2018
DF2018/208 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.9.2018 - 19.10.2018
neuvedené - neuvedené
32.02 24.09.2018
04.10.2018
24.10.2018
DF2018/207 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.9.2018 - 19.10.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 24.09.2018
04.10.2018
24.10.2018
DF2018/206 10881492 Ladislav Fajbík, Považské Podhradie 123, 017 04 Považská Bystrica
Čistenie potoka v obci Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
598.40 21.09.2018
28.09.2018
19.10.2018
DF2018/205 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Poplatok za prečerpanie množstva - odberné miesto: Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
24.53 19.09.2018
21.09.2018
19.10.2018
DF2018/204 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.08.2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
-158.89 19.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
DF2018/203 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.08.2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
-202.68 19.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
DF2018/202 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.08.2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
-631.61 19.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
DF2018/201 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Tonery zn. OKI do tlačiarne v Materskej škole
neuvedené - neuvedené
144.00 12.09.2018
11.10.2018
25.09.2018
DF2018/200 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za august 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 11.09.2018
17.09.2018
25.09.2018
DF2018/20 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
Didaktické a učebné pomôcky pre MŠ
neuvedené - neuvedené
59.99 30.01.2018
30.01.2018
27.02.2018
DF2018/2 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci na rok 2018, Technický servis WEB 01-12/2018, WEB doména 01-12/2018
neuvedené - neuvedené
238.00 05.01.2018
09.01.2018
29.01.2018
DF2018/199 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za august 2018
neuvedené - neuvedené
19.99 11.09.2018
17.09.2018
25.09.2018
DF2018/198 46881361 HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, 010 07 Žilina
Oprava plynových kotlov po zatopení
neuvedené - neuvedené
548.00 10.09.2018
21.09.2018
25.09.2018
DF2018/197 30229138 KRPA Slovakia spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča 1
Kancelárske potreby pre Materskú školu
neuvedené - neuvedené
60.24 04.09.2018
12.09.2018
05.09.2018