Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/286 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 11/18 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
366.40 07.12.2018
19.12.2018
18.12.2018
DF2018/285 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
45.03 04.12.2018
04.12.2018
18.12.2018
DF2018/284 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
15.36 04.12.2018
13.12.2018
18.12.2018
DF2018/283 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/18 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
150.00 03.12.2018
14.12.2018
18.12.2018
DF2018/282 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/18 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
220.00 03.12.2018
14.12.2018
18.12.2018
DF2018/281 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/18 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
850.00 03.12.2018
14.12.2018
18.12.2018
DF2018/280 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/28 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za január 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 08.02.2018
20.02.2018
28.02.2018
DF2018/279 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/278 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/277 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/276 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/275 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/274 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za december 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/273 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za október 2018 - vývoz VKK (biologicky rozložiteľný odpad)
neuvedené - neuvedené
145.44 26.11.2018
13.12.2018
03.12.2018
DF2018/272 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2018 - 19.12.2018
neuvedené - neuvedené
9.98 26.11.2018
04.12.2018
03.12.2018
DF2018/271 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2018 - 19.12.2018
neuvedené - neuvedené
0.24 26.11.2018
04.12.2018
03.12.2018
DF2018/270 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2018 - 19.12.2018
neuvedené - neuvedené
41.76 26.11.2018
04.12.2018
03.12.2018
DF2018/27 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za január 2018
neuvedené - neuvedené
20.00 08.02.2018
20.02.2018
28.02.2018
DF2018/269 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2018 - 19.12.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 26.11.2018
04.12.2018
03.12.2018
DF2018/268 18003338 Peter Zelník, Zváračské a vodoinštalatérske práce, Ovčiarsko 42, 010 04 Žilina
Inštalatérske práce na obecnom úrade
neuvedené - neuvedené
85.00 22.11.2018
29.11.2018
03.12.2018
DF2018/267 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 80 ks
neuvedené - neuvedené
314.21 22.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
DF2018/266 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
IT služby a ESET 3PC/licencia
neuvedené - neuvedené
188.93 19.11.2018
23.11.2018
03.12.2018
DF2018/265 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za október 2018
neuvedené - neuvedené
797.46 19.11.2018
13.12.2018
03.12.2018
DF2018/264 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dobropis k faktúre
neuvedené - neuvedené
-21.00 17.11.2018
-
03.12.2018
DF2018/263 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Tablet Prestigio WIZE 8 LTE
neuvedené - neuvedené
0.50 15.11.2018
06.11.2018
16.11.2018
DF2018/262 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilný telefón Huawei P smart gold
neuvedené - neuvedené
0.50 15.11.2018
06.11.2018
16.11.2018
DF2018/261 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
15.36 12.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
DF2018/260 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Telefón s príslušenstvom
neuvedené - neuvedené
21.00 07.11.2018
-
03.12.2018
DF2018/26 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
11.40 05.02.2018
13.02.2018
28.02.2018
DF2018/259 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 10/2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 07.11.2014
16.11.2018
16.11.2018
DF2018/258 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 10/2018
neuvedené - neuvedené
20.12 07.11.2018
16.11.2018
16.11.2018
DF2018/257 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.10.2018 - 19.11.2018
neuvedené - neuvedené
8.48 06.11.2018
12.11.2018
16.11.2018
DF2018/256 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.10.2018 - 19.11.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 06.11.2018
12.11.2018
16.11.2018
DF2018/255 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.10.2018 - 19.11.2018
neuvedené - neuvedené
32.74 06.11.2018
12.11.2018
16.11.2018
DF2018/254 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.10.2018 - 19.11.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 06.11.2018
12.11.2018
16.11.2018
DF2018/253 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 10/2018 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
441.40 06.11.2018
21.11.2018
16.11.2018
DF2018/252 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
120.00 05.11.2018
13.11.2018
16.11.2018
DF2018/251 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
150.00 05.11.2018
13.11.2018
16.11.2018
DF2018/250 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
700.00 05.11.2018
13.11.2018
16.11.2018
DF2018/25 36778541 ZKK, s.r.o., Bitarová 303, 010 04 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácií za január 2018
neuvedené - neuvedené
51.30 02.02.2018
28.02.2018
28.02.2018
DF2018/249 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia a montáž zástav
neuvedené - neuvedené
274.25 05.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/248 27858162 MALUNET, s.r.o, Nádražní 414, 742 72 Mořkov, ČR
Telovýchovné náradie pre Materskú školu
neuvedené - neuvedené
93.30 05.11.2018
07.11.2018
16.11.2018
DF2018/247 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/246 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/245 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/244 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/243 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/242 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
DF2018/241 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.11.2018
15.11.2018
16.11.2018