Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2018/53 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za február 2018 - MŠ
neuvedené - neuvedené
35.72 07.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
DF2018/52 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za február 2018
neuvedené - neuvedené
30.00 07.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
DF2018/51 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - Materská škola
neuvedené - neuvedené
11.52 02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/50 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
120.00 02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/5 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 15.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/49 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
220.00 02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/48 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
751.00 02.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
DF2018/47 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 02/2018 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
228.00 02.03.2018
21.03.2018
16.03.2018
DF2018/46 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
23.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/45 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
176.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/44 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/43 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
24.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/42 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
70.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/41 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
12.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/40 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 01.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
DF2018/4 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2018 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
69.00 15.01.2018
15.02.2018
29.01.2018
DF2018/39 47188111 ATELIER-3A s.r.o., Kempelenova 10, 010 15 Žilina
Územný plán obce Ovčiarsko, 3. etapa - čistopis
neuvedené - neuvedené
1100.00 28.02.2018
09.03.2018
16.03.2018
DF2018/38 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2018 - 19.3.2018
neuvedené - neuvedené
8.99 26.02.2018
06.03.2018
28.02.2018
DF2018/37 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2018 - 19.3.2018
neuvedené - neuvedené
0.24 26.02.2018
06.03.2018
28.02.2018
DF2018/36 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2018 - 19.3.2018
neuvedené - neuvedené
31.06 26.02.2018
06.03.2018
28.02.2018
DF2018/35 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2018 - 19.3.2018
neuvedené - neuvedené
0.00 26.02.2018
06.03.2018
28.02.2018
DF2018/34 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za január 2018
neuvedené - neuvedené
585.78 19.02.2018
15.03.2018
28.02.2018
DF2018/33 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
Didaktické a učebné pomôcky pre MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 16.02.2018
01.03.2018
28.02.2018
DF2018/32 50563980 SariSof s.r.o., Rudina 36, 023 31 Rudina
Oprava dámskych sociálnych zariadení v kultúrnom dome
neuvedené - neuvedené
348.96 14.02.2018
16.03.2018
28.02.2018
DF2018/31 36676845 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný val 3, 010 01 Žilina
Poplatok za pohrebisko na rok 2018
neuvedené - neuvedené
82.65 12.02.2018
13.02.2018
28.02.2018
DF2018/308 31565891 VAJMAR, s.r.o., Peklina 14, 013 41 Dolný Hričov
Vchodové dvere do MŠ - oblúkové, bočné
neuvedené - neuvedené
3196.20 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/307 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
11.52 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/306 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za december 2018
neuvedené - neuvedené
606.01 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/305 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za november 2018
neuvedené - neuvedené
623.46 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/304 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2018 - 19.1.2019
neuvedené - neuvedené
8.99 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/303 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2018 - 19.1.2019
neuvedené - neuvedené
0.48 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/302 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2018 - 19.1.2019
neuvedené - neuvedené
34.50 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/301 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.12.2018 - 19.1.2019
neuvedené - neuvedené
0.05 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/300 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Výdavky na kultúrne podujatie Nový rok 2019
neuvedené - neuvedené
72.73 28.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/30 31590250 Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Zimná údržba miestnych komunikácií za január 2018
neuvedené - neuvedené
433.80 09.02.2018
28.02.2018
28.02.2018
DF2018/3 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 100 ks
neuvedené - neuvedené
392.77 11.01.2018
23.01.2018
29.01.2018
DF2018/299 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 12/18 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
336.80 21.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
DF2018/298 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
-5.17 21.12.2018
27.12.2018
31.12.2018
DF2018/297 40131335 Mgr. Jozefa Rybáriková, Hlavná 170/209, 013 14 Kamenná Poruba
Služby z oblasti požiarnej ochrany a BOZP
neuvedené - neuvedené
120.00 21.12.2018
21.12.2018
31.12.2018
DF2018/296 44471823 jpmb s.r.o., Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tepovacie práce v Dome cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
70.00 21.12.2018
27.12.2018
31.12.2018
DF2018/295 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Farebné tonery do multifunkčného zariadenia CANON
neuvedené - neuvedené
40.20 19.12.2018
21.12.2018
31.12.2018
DF2018/294 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Dom cirkevných obradov za obdobie od 5.6.2018 - 1.12.2018
neuvedené - neuvedené
19.83 18.12.2018
27.12.2018
18.12.2018
DF2018/293 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné - Viacúčelová budova kultúrneho domu za obdobie od 2.6.2018 do 1.12.2018
neuvedené - neuvedené
78.21 18.12.2018
27.12.2018
18.12.2018
DF2018/292 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 40 ks
neuvedené - neuvedené
157.11 14.12.2018
21.12.2018
18.12.2018
DF2018/291 33368210 Jozef Putyra, STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 23 Dlhé Pole
Revízie komínov a dymovodov vo všetkých objektoch
neuvedené - neuvedené
80.00 13.12.2018
21.12.2018
18.12.2018
DF2018/290 37983598 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
Právne služby
neuvedené - neuvedené
470.00 07.12.2018
-
18.12.2018
DF2018/29 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
33.84 09.02.2018
14.02.2018
28.02.2018
DF2018/289 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
26.66 07.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/288 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby
neuvedené - neuvedené
20.52 07.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
DF2018/287 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
-16.38 07.12.2018
07.12.2018
18.12.2018