Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
47a/2017
22.12.2017
22.12.2017
tepovanie kobercov v DCO a v OcÚ Ovčiarsko
jpmb s.r.o.
44471823, Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
90.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
46/2017
20.12.2017
21.12.2017
kancelárske a čistiace potreby
J profi B, s.r.o.
46266275, 010 04 Bitarová 45
110.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
45/2017
20.12.2017
20.12.2017
revízie komínov a dymovodov
Jozef Putyra Stav - Komín - Kominárstvo
33368210, 013 32 Dlhé Pole 670
70.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
44/2017
05.12.2017
13.12.2017
odhŕňanie a posyp na miestnych komunikáciách v obci Ovčiarsko
Žilinské komunikácie, a.s.
31590250, Vysokoškolákov 8164/2, 010 01 Žilina
362.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
43/2017
29.11.2017
30.11.2017
kancelárske potreby
J profi B, s.r.o.
46266275, 010 04 Bitarová 45
30.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
42/2017
09.11.2017
20.11.2017
daňové tlačivá
Alfa print, s.r.o.
36403229, Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
7.50
p. Darina Ninisová
starostka obce
41/2017
08.11.2017
14.11.2017
predstavenie Mikuláša, anjela a čerta s odovzdávaním balíčkov
Bábkové divadlo Žilina
36145211, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
80.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
40/2017
30.10.2017
06.11.2017
kancelárske potreby
COPYTECH, s.r.o.
46904913, 013 11 Porúbka č. 84
82.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
39/2017
25.10.2017
03.11.2017
obedy pre dôchodcov na Deň úcty k starším 27.10.2017
Martina Kišoňová
37742850, Divinka 140
220.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
36/2017
20.10.2017
30.10.2017
darčeky pre dôchodcov na Deň úcty k starším
Ján Grajzeľ
45655634, Čordáková 32, 040 23 Košice
250.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
37/2017
23.10.2017
30.10.2017
zákusky na Deň úcty k starším
Ing. Jana Vlčková
42348170, 023 35 Ochodnica 759
35.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
38/2017
23.10.2017
30.10.2017
odborné prehliadky a skúšky plynových kotlov, spotrebičov a rozvodov v objektoch obce
HESPO PLUS s.r.o.
46881361, Borová 3175/1, 010 01 Žilina
490.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
35/2017
13.10.2017
20.10.2017
koberec do Materskej školy Ovčiarsko
Breno, s.r.o.
36660710, Košická 3, 010 01 Žilina
340.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
34/2017
09.10.2017
19.10.2017
publikácia pre Materskú školu Ovčiarsko
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
65.45
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
32/2017
22.09.2017
26.09.2017
vývoz žumpy
FECAS Marián Šmárik
10951199, Platanova 3229/20, 010 07 Žilina
80.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
33/2017
26.09.2017
26.09.2017
prednáška pre dôchodcov
Slovenský červený kríž Územný spolok Žilina
416169, Moyzesova 38, 010 01 Žilina
40.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
31/2017
07.09.2017
12.09.2017
pracovné zošity na školský rok 2017-2018 pre Materskú školu Ovčiarsko
Maquita s.r.o.
36316881, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
22.00
p. Anna Randová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
29/2017
28.08.2017
28.08.2017
náplň do tlačiarne
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
25.00
p. Bc. Zuzana Adamčíková
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ Ovčiarsko
30/2017
28.08.2017
28.08.2017
strihanie stromčekov v MŠ a parku Obce Ovčiarsko
Dušan Vajda
33354383, Poľná 277, 013 02 Nededza
140.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
28/2017
24.08.2017
28.08.2017
tepovanie kobercov v MŠ Ovčiarsko
jpmb, s.r.o.
44471823, Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
67.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
27/2017
15.08.2017
18.08.2017
nábytková zostava do Materskej školy Ovčiarsko
NOMIland s.r.o.
36174319, Magnezitárska 11, 040 13 Košice
1356.80
p. Bc. Zuzana Adamčíková
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ Ovčiarsko
26/2017
10.08.2017
10.08.2017
šatňová zostava do Materskej školy Ovčiarsko
Dušan KREANA
50941046, Podhorie 173, 013 18 Podhorie
680.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
25/2017
23.06.2017
26.06.2017
zákusky na hodovú svätú omšu
Ing. Jana Vlčková
42348170, 023 35 Ochodnica 759
70.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
24/2017
12.06.2017
21.06.2017
oprava traktorovej kosačky XT 190 HD
Monuntfield SK, s.r.o.
36377147, Červenej armády 1, 036 01 Martin
401.20
p. Darina Ninisová
starostka obce
23/2017
12.06.2017
14.06.2017
didaktcká pomôcka
Kotulič Petr
66925797, kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice, Česká republika
40.00
p. Bc. Zuzana Adamčíková
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ Ovčiarsko
22/2017
29.05.2017
08.06.2017
inštalácia multifunkčného zariadenia CANON IR3225N vrátane dovozu
Copytech s.r.o.
46904913, 013 11 Porúbka č. 84
58.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
20/2017
25.05.2017
31.05.2017
multifunkčné zariadenie CANON IR3225N
COPYTECH, s.r.o.
46904913, 013 11 Porúbka č. 84
650.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
21/2017
25.05.2017
31.05.2017
kancelársky papier
COPYTECH, s.r.o.
46904913, 013 11 Porúbka č. 84
30.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
19/2017
19.05.2017
23.05.2017
náplň do tlačiarne
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
26.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
15/2017
11.05.2017
18.05.2017
kosenie, vertikutácia a postrek zelene v parku obce a v Materskej škole, kosenie okolo DCO a rovnej plochy na miestnom cintoríne, odvoz a spracovanie odpadu
Záhrady, s.r.o.
47168731, Dubová 29, 010 07 Žilina
436.80
p. Darina Ninisová
starostka obce
16/2017
15.05.2017
18.05.2017
záchranné práce počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity
ADAX ZA s.r.o.
46842594, Antona Bernoláka 60, 010 01 Žilina
1000.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
17/2017
18.05.2017
18.05.2017
vystúpenie kapely EMINENT na Deň matiek 21.05.2017
Helena Lišková
168391, Gojdičova 467/10, 920 41 Leopoldov
280.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
18/2017
18.05.2017
18.05.2017
vymaľovanie miestností v DCO - vstupná chodba, spovedeľnica, sakristia, šatňa, miestnosť na mraziaci box.
Ján Haban
35122978, Ovčiarsko 119, 010 04 Žilina
300.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
14/2017
26.04.2017
26.04.2017
kancelárske potreby
J profi B, s.r.o.
46266275, 010 04 Bitarová 45
27.60
p. Darina Ninisová
starostka obce
12/2017
07.04.2017
13.04.2017
kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov
PYROSTOP Huliak s.r.o.
36795488, Ipeľská 615/20
227.38
p. Darina Ninisová
starostka obce
13/2017
12.04.2017
13.04.2017
výmena ložiska na detskom kolotoči na detskom ihrisku
DEXTRADE ŽILINA, s.r.o.
30224802, Kamenná 9, 010 01 Žilina
346.80
p. Darina Ninisová
starostka obce
10/2017
17.03.2017
23.03.2017
náplne do tlačiarní
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
64.75
p. Darina Ninisová
starostka obce
11/2017
20.03.2017
23.03.2017
tlačivá pre Materskú školu Ovčiarsko
ŠEVT a.s.
31331131, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
9.80
p. Bc. Elena Bičianová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
8/2017
14.03.2017
15.03.2017
výroba a montáž vstavanej skrine do DCO Ovčiarsko
Branislav GABAJ
43300251, Fačkov 206, 013 15 Fačkov
515.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
9/2017
14.03.2017
15.03.2017
oprava PC vrátane materiálu pre OFK Ovčiarsko
Bros, s.r.o.
36000477, Zádubnie - Údolná 169, 010 03 Žilina
75.84
p. Darina Ninisová
starostka obce
7/2017
17.02.2017
24.02.2017
školské multilicencie pre Materskú školu Ovčiarsko
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134, Jánošíková 1
200.00
p. Bc. Elena Bičianová
riaditeľka MŠ Ovčiarsko
5/2017
08.02.2017
10.02.2017
kancelárske potreby
J profi B, s.r.o.
46266275, 010 04 Bitarová 45
48.84
p. Darina Ninisová
starostka obce
6/2017
08.02.2017
10.02.2017
náplň do talčiarne
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
26.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
4/2017
02.02.2017
08.02.2017
oprava obecného rozhlasu, výmena reproduktora, kontrola a nastavenie reproduktorov,
Pavol Polka PAPOL, Elektro-stavebno-montážne práce
17935008, 023 22 Klokočov 1102
400.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
3/2017
02.02.2017
02.02.2017
montáž meradla odberu vody do DCO Ovčiarsko
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
36672297, Bôrická cesta 1960/87, 010 01 Žilina
30.00
p. Darina Ninisová
starostka obce
2/2017
05.01.2017
09.01.2017
náplne do tlačiarní
WAY-COPY SK, s.r.o.
47505371, Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
64.75
p. Darina Ninisová
starostka obce
1/2017
03.01.2017
09.01.2017
údržba počítačov
Bros, s.r.o.
36000477, Zádubnie - Údolná 169, 010 03 Žilina
51.84
p. Darina Ninisová
starostka obce