Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2017/99 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Režijné náklady za 01/17 za prípravu stravy - oprava faktúry
neuvedené - neuvedené
24.00 11.04.2017
20.04.2017
20.04.2017
DF2017/98 36795488 PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
neuvedené - neuvedené
227.38 11.04.2017
21.04.2017
20.04.2017
DF2017/97 10949402 Mittelham Eduard, Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z Materskej školy
neuvedené - neuvedené
15.36 11.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/96 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za registračnú kartu hráčov
neuvedené - neuvedené
13.42 10.04.2017
10.04.2017
20.04.2017
DF2017/95 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za marec 2017 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 06.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/94 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za marec 2017 - OcÚ
neuvedené - neuvedené
19.99 06.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/93 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za apríl 2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
60.00 05.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/92 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za apríl 2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
129.00 05.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/91 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za apríl 2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
411.00 05.04.2017
12.04.2017
20.04.2017
DF2017/90 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Poplatok za žiadosť o transfer hráčov a členský poplatok za obdobie od 1.3.2017 do 31.3.2017
neuvedené - neuvedené
42.00 05.04.2017
07.04.2017
20.04.2017
DF2017/9 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 1/2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
120.00 18.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
DF2017/89 36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.04.2017 - 30.06.2017)
neuvedené - neuvedené
140.00 04.04.2017
12.04.2017
05.04.2017
DF2017/88 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Režijné náklady za 03/17 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
396.00 04.04.2017
20.04.2017
05.04.2017
DF2017/87 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
7.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/86 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
54.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/85 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/84 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
78.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/83 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
190.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/82 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
21.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/81 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za marec 2017 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
24.00 01.04.2017
18.04.2017
05.04.2017
DF2017/80 17310598 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2017
neuvedené - neuvedené
38.50 24.03.2017
07.04.2017
05.04.2017
DF2017/8 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 1/2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
258.00 18.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
DF2017/79 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Tlačivá "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania" pre Materskú školu
neuvedené - neuvedené
9.80 23.03.2017
31.03.2017
05.04.2017
DF2017/78 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2017 - 19.4.2017
neuvedené - neuvedené
8.99 23.03.2017
03.04.2017
05.04.2017
DF2017/77 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2017 - 19.4.2017
neuvedené - neuvedené
0.00 23.03.2017
03.04.2017
05.04.2017
DF2017/76 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2017 - 19.4.2017
neuvedené - neuvedené
31.54 23.03.2017
03.04.2017
05.04.2017
DF2017/75 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.3.2017 - 19.4.2017
neuvedené - neuvedené
0.00 23.03.2017
03.04.2017
05.04.2017
DF2017/74 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Náplne do tlačiarní
neuvedené - neuvedené
64.75 20.03.2017
31.03.2017
05.04.2017
DF2017/73 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za február 2017
neuvedené - neuvedené
502.63 15.03.2017
07.04.2017
05.04.2017
DF2017/72 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
Oprava PC základnej jednotky vr. materiálu
neuvedené - neuvedené
75.84 14.03.2017
31.03.2017
05.04.2017
DF2017/71 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za február 2017 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 08.03.2017
17.03.2017
20.03.2017
DF2017/70 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za február - OcÚ
neuvedené - neuvedené
20.08 08.03.2017
17.03.2017
20.03.2017
DF2017/7 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 1/2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
822.00 18.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
DF2017/69 36376353 AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ, 010 04 Žilina
Zimná údržba ciest - február 2017
neuvedené - neuvedené
105.00 07.03.2017
14.03.2017
20.03.2017
DF2017/68 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Čistiace prostriedky do kultúrneho domu a domu cirkevných obradov a kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
19.27 06.03.2017
06.03.2017
20.03.2017
DF2017/67 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za marec 2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
110.00 03.03.2017
13.03.2017
20.03.2017
DF2017/66 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za marec 2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
236.00 03.03.2017
13.03.2017
20.03.2017
DF2017/65 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za marec 2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
751.00 03.03.2017
13.03.2017
20.03.2017
DF2017/64 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
7.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/63 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
54.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/62 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/61 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
78.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/60 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
190.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/6 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Štandardná údržba počítačov v Materskej škole
neuvedené - neuvedené
34.00 17.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
DF2017/59 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
21.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/58 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka a distribúcia elektriny za február 2017 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
24.00 01.03.2017
15.03.2017
20.03.2017
DF2017/57 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Režijné náklady za 02/17 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
356.40 28.02.2017
14.03.2017
20.03.2017
DF2017/56 42349591 OZ "MAS Zem palatína Juraja Thurzu", Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča
Monografia - "Bytčiansky zámok - sídlo uhorského palatína Juraja Thurzu"
neuvedené - neuvedené
10.00 24.02.2017
06.03.2017
27.02.2017
DF2017/55 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2017 - 19.3.2017
neuvedené - neuvedené
8.99 24.02.2017
06.03.2017
27.02.2017
DF2017/54 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.2.2017 - 19.3.2017
neuvedené - neuvedené
0.00 24.02.2017
06.03.2017
24.02.2017
« späť 1 2 3 4 5 6 8 ďalej »