Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DFD2016/1 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dobropisované poplatky za mobilné služby za obdobie od 20.6.2016 - 19.7.2016
neuvedené - neuvedené
8.00 29.06.2016
03.08.2016
21.07.2016
DF2016/301 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Orezávanie stromov na verejnom priestranstve
neuvedené - neuvedené
183.77 15.12.2016
22.12.2016
16.12.2016
DF2016/300 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
117.84 15.12.2016
22.12.2016
16.12.2016
DF2016/299 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky
neuvedené - neuvedené
27.61 13.12.2016
22.12.2016
15.12.2016
DF2016/298 33368210 Jozef Putyra, STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, 013 23 Dlhé Pole
Revízie komínov a dymovodov vo všetkých objektoch
neuvedené - neuvedené
70.00 13.12.2016
27.12.2016
15.12.2016
DF2016/297 00687308 Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Členský poplatok za 11/16
neuvedené - neuvedené
20.00 12.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
DF2016/296 36145211 Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 010 01 Žilina
Postavy Mikuláš, anjel a čert na kultúrnom podujatí Mikuláš
neuvedené - neuvedené
80.00 12.12.2016
19.12.2016
15.12.2016
DF2016/295 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
Didaktické pomôcky pre materskú školu
neuvedené - neuvedené
100.90 08.12.2016
19.12.2016
15.12.2016
DF2016/294 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Čistiace potreby a pomôcky do Domu cirkevných obradov a kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
23.68 08.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
DF2016/293 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Čistiace potreby a pomôcky pre materskú školu
neuvedené - neuvedené
21.53 08.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
DF2016/292 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Inventár do kuchynky kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
12.10 08.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
DF2016/291 37983598 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
Právne služby
neuvedené - neuvedené
130.00 07.12.2016
09.12.2016
15.12.2016
DF2016/290 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 11/16 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
20.80 07.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
DF2016/289 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 11/16
neuvedené - neuvedené
19.99 07.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
DF2016/288 00282016 Peter Zelník, Zváračské a vodoinštalatérske práce, Ovčiarsko 42, 010 04 Žilina
Inštalatérske práce v materskej škole, kostole, kultúrnom dome a na cintoríne
neuvedené - neuvedené
70.00 07.12.2016
12.12.2016
15.12.2016
DF2016/287 10946551 Ing. arch. Ján Burian - URBION, A. Kmeťa 305/40, 010 01 Žilina
Prerokovanie Zadania pre ÚPN-O a opätovné prerokovanie a dopracovanie Zadania
neuvedené - neuvedené
840.00 05.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
DF2016/286 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
IT služby
neuvedené - neuvedené
69.84 05.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
DF2016/285 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie športových dresov
neuvedené - neuvedené
46.00 02.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/284 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie obrusov
neuvedené - neuvedené
10.20 02.12.2016
05.12.2016
06.12.2016
DF2016/283 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/16 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
146.00 02.12.2016
12.12.2016
06.12.2016
DF2016/282 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/16 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
393.00 02.12.2016
12.12.2016
06.12.2016
DF2016/281 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/16 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
1465.00 02.12.2016
12.12.2016
06.12.2016
DF2016/280 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za 11/16 za prípravu stravy
neuvedené - neuvedené
397.20 01.12.2016
12.12.2016
06.12.2016
DF2016/279 43056083 Matej Hulala, Gaštanová 50/3089, 010 07 Žilina
Mikulášske balíčky
neuvedené - neuvedené
400.00 01.12.2016
08.12.2016
06.12.2016
DF2016/278 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Verejné osvetlenie, časť Lány
neuvedené - neuvedené
7.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/277 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
21.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/276 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
24.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/275 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
22.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/274 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
84.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/273 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
54.00 01.12.2016
15.12.2016
06.12.2016
DF2016/272 31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
Plastové nádoby 120 l
neuvedené - neuvedené
448.80 30.11.2016
09.12.2016
05.12.2016
DF2016/271 33354383 Dušan Vajda, Poľná 277, 013 02 Nededza
Strihanie živého plota
neuvedené - neuvedené
100.00 30.11.2016
07.12.2016
05.12.2016
DF2016/270 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2016 - 19.12.2016
neuvedené - neuvedené
8.99 24.11.2016
05.12.2016
05.12.2016
DF2016/269 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2016 - 19.12.2016
neuvedené - neuvedené
0.00 24.11.2016
05.12.2016
05.12.2016
DF2016/268 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2016 - 19.12.2016
neuvedené - neuvedené
31.06 24.11.2016
05.12.2016
05.12.2016
DF2016/267 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie 20.11.2016 - 19.12.2016
neuvedené - neuvedené
0.00 24.11.2016
05.12.2016
05.12.2016
DF2016/266 30224802 DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
neuvedené - neuvedené
102.00 21.11.2016
23.11.2016
05.12.2016
DF2016/265 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za október 2016
neuvedené - neuvedené
702.70 21.11.2016
25.11.2016
05.12.2016
DF2016/264 33354383 Dušan Vajda, Poľná 277, 013 02 Nededza
Výsadba stromčekov
neuvedené - neuvedené
675.00 16.11.2016
18.11.2016
05.12.2016
DF2016/263 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/16 - Verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
190.00 08.11.2016
15.12.2016
16.11.2016
DF2016/262 36000477 Bros, s.r.o., Zádubnie-Udolná 169, 010 03 Žilina
Update ESET SS 3 PC do 11/2017
neuvedené - neuvedené
136.37 08.11.2016
11.11.2016
16.11.2016
DF2016/261 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 10/16 - OcÚ
neuvedené - neuvedené
20.72 07.11.2016
16.11.2016
09.11.2016
DF2016/260 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 10/16 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 07.11.2016
16.11.2016
09.11.2016
DF2016/259 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Ukončenie sezóny OFK
neuvedené - neuvedené
44.38 04.11.2016
04.11.2016
09.11.2016
DF2016/258 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/16 - Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
125.00 04.11.2016
11.11.2016
09.11.2016
DF2016/257 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/16 - Materská škola
neuvedené - neuvedené
333.00 04.11.2016
11.11.2016
09.11.2016
DF2016/256 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 11/16 - Viacúčelová budova kultúrneho domu
neuvedené - neuvedené
1244.00 04.11.2016
11.11.2016
09.11.2016
DF2016/255 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Servis verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
125.59 04.11.2016
11.11.2016
09.11.2016
DF2016/254 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Nákup materiálu na OcÚ a do služobného vozidla
neuvedené - neuvedené
22.08 04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
DF2016/253 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie športových dresov
neuvedené - neuvedené
88.80 04.11.2016
15.11.2016
09.11.2016
« späť 1 2 3 4 6 7 ďalej »