Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2015/294 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.9.2015 - 31.12.2015 - Viacúčelová budova
neuvedené - neuvedené
-2612.47 31.12.2015
15.02.2016
31.12.2015
DF2015/293 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - VO
neuvedené - neuvedené
-118.91 31.12.2015
26.01.2016
31.12.2015
DF2015/292 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
633.62 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/291 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - VO
neuvedené - neuvedené
38.00 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/290 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
-26.83 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/289 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - Viacúčelová budova
neuvedené - neuvedené
-159.81 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/288 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
-27.20 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/287 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
-1.37 31.12.2015
28.01.2016
31.12.2015
DF2015/286 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.9.2015 - 31.12.2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
-252.91 31.12.2015
22.01.2016
31.12.2015
DF2015/285 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.9.2015 - 31.12.2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-544.58 31.12.2015
22.01.2016
31.12.2015
DF2015/284 47443316 Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina
Verejné obstarávanie v mesiacoch október, november, december 2015
neuvedené - neuvedené
180.00 31.12.2015
13.01.2016
31.12.2015
DF2015/283 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 12/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
20.58 31.12.2015
14.01.2016
31.12.2015
DF2015/282 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 12/2015 - OÚ
neuvedené - neuvedené
16.87 31.12.2015
14.01.2016
31.12.2015
DF2015/281 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (Nový rok 2016)
neuvedené - neuvedené
49.79 30.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
DF2015/280 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné MŠ
neuvedené - neuvedené
37.24 28.12.2015
30.12.2015
28.12.2015
DF2015/279 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné
neuvedené - neuvedené
98.56 28.12.2015
30.12.2015
28.12.2015
DF2015/278 47387548 TAMEL, s.r.o., Rašov 46, 013 51 Maršová-Rašov
Revízie elektrických zariadení vo všetkých objektoch - viacúčelová budova, verejné osvetlenie, bunky TJ, materská škola, Dom cirkevných obradov
neuvedené - neuvedené
1438.80 28.12.2015
30.12.2015
28.12.2015
DF2015/277 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za december 2015
neuvedené - neuvedené
765.21 28.12.2015
30.12.2015
28.12.2015
DF2015/276 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie od 20.12.2015 do 19.1.2016
neuvedené - neuvedené
40.00 28.12.2015
29.12.2015
28.12.2015
DF2015/275 36676845 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný val 3, 010 01 Žilina
Spracovanie pasportizácie pohrebiska Ovčiarsko
neuvedené - neuvedené
110.25 28.12.2015
30.12.2015
28.12.2015
DF2015/274 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za december 2015
neuvedené - neuvedené
344.40 22.12.2015
29.12.2015
22.12.2015
DF2015/273 31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
Plastové nádoby 120 l zelené
neuvedené - neuvedené
250.80 22.12.2015
29.12.2015
22.12.2015
DF2015/272 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 50 ks
neuvedené - neuvedené
170.54 21.12.2015
28.12.2015
21.12.2015
DF2015/271 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015
neuvedené - neuvedené
42.40 21.12.2015
15.12.2015
21.12.2015
DF2015/270 44672616 K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., Hlavná 360, 014 01 Bytča
Cena kameniva na opravu miestnej komunikácie s dopravou
neuvedené - neuvedené
477.84 21.12.2015
28.12.2015
21.12.2015
DF2015/269 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Vývoz komunálneho odpadu za november 2015
neuvedené - neuvedené
576.79 17.12.2015
22.12.2015
17.12.2015
DF2015/268 43056083 Matej Hulala - Merci darčeková predajňa, Gaštanová 50/3089, 010 07 Žilina
Mikulášske balíčky
neuvedené - neuvedené
363.00 15.12.2015
21.12.2015
15.12.2015
DF2015/267 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby MŠ za 11/20/15
neuvedené - neuvedené
20.93 09.12.2015
14.12.2015
09.12.2015
DF2015/266 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby za 11/2015
neuvedené - neuvedené
16.87 09.12.2015
14.12.2015
09.12.2015
DF2015/265 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
23.04 04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
DF2015/264 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner 3 ks - MŠ
neuvedené - neuvedené
78.00 03.12.2015
14.12.2015
03.12.2015
DF2015/263 44672616 K-TRANS KUČAVÍK, s.r.o., Hlavná 360, 014 01 Bytča
Cena kameniva na opravu miestnej komunikácie s dopravou
neuvedené - neuvedené
1078.44 03.12.2015
17.12.2015
03.12.2015
DF2015/262 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/2015 - DCO
neuvedené - neuvedené
179.00 03.12.2015
11.12.2015
03.12.2015
DF2015/261 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
493.00 03.12.2015
11.12.2015
03.12.2015
DF2015/260 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 12/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
1396.00 03.12.2015
11.12.2015
03.12.2015
DF2015/259 35848260 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1
Učebné pomôcky pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
39.70 02.12.2015
02.12.2015
02.12.2015
DF2015/258 47188111 ATELIER-3A s.r.o., Kempelenova 10, 010 15 Žilina
Spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu vstupu do Domu cirkevných obradov v Ovčiarsku
neuvedené - neuvedené
150.00 01.12.2015
07.12.2015
01.12.2015
DF2015/257 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 11/15
neuvedené - neuvedené
361.20 01.12.2015
11.12.2015
01.12.2015
DF2015/256 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
15.12.2015
01.12.2015
DF2015/255 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
15.12.2015
01.12.2015
DF2015/254 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 12/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
15.12.2015
01.12.2015
DF2015/253 18003338 Peter Zelník, Zváračské a vodoinštalatérske práce, Ovčiarsko 42, 010 04 Žilina
Inštalatérske práce na obecnom úrade a cintoríne
neuvedené - neuvedené
60.00 26.11.2015
03.12.2015
26.11.2015
DF2015/252 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby za obdobie od 20.11.2015 do 19.12.2015
neuvedené - neuvedené
40.96 25.11.2015
03.12.2015
25.11.2015
DF2015/251 47505371 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner HP
neuvedené - neuvedené
26.00 24.11.2015
03.12.2015
24.11.2015
DF2015/250 46962867 BENATECH, s.r.o., Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
191.29 23.11.2015
30.11.2015
23.11.2015
DF2015/249 36400491 T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za október 2015
neuvedené - neuvedené
762.51 20.11.2015
25.11.2015
20.11.2015
DF2015/248 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie obrusov
neuvedené - neuvedené
35.00 20.11.2015
25.11.2015
20.11.2015
DF2015/247 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Učebné pomôcky pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
58.80 20.11.2015
25.11.2015
20.11.2015
DF2015/246 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
21.25 18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
DF2015/245 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Učebné pomôcky pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
245.60 18.11.2015
20.11.2015
18.11.2015
« späť 1 2 3 4 5 6 ďalej »