Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
DF2015/044 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
1360.00 05.03.2015
12.03.2015
05.03.2015
DF2015/043 47505371 Way-copy, s.r.o., Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Toner
neuvedené - neuvedené
26.00 04.03.2015
16.03.2015
04.03.2015
DF2015/042 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
26.00 04.03.2015
11.03.2015
04.03.2015
DF2015/041 36407020 Maro s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dresy pre OFK
neuvedené - neuvedené
75.00 04.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
DF2015/040 42213061 Telovýchovná jednota Družstevník Bitarová, Bitarová 10, 010 04 Žilina
Činnosť futbalového klubu
neuvedené - neuvedené
642.16 04.03.2015
23.03.2015
04.03.2015
DF2015/039 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
479.00 04.03.2015
12.03.2015
04.03.2015
DF2015/038 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 03/2015 - kostol
neuvedené - neuvedené
174.00 04.03.2015
12.03.2015
04.03.2015
DF2015/037 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/15 - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
16.03.2015
01.03.2015
DF2015/036 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/15 - VO, časť Lány
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
16.03.2015
01.03.2015
DF2015/035 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie za 03/15 - Viacúčelová budova, kostol, kaplnka, VO, bunky TJ
neuvedené - neuvedené
386.00 21.01.2015
16.03.2015
01.03.2015
DF2015/034 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 02/15
neuvedené - neuvedené
40.72 24.02.2015
04.03.2015
24.02.2015
DF2015/033 47152044 Marián Šmárik, Platanová 3229/20, 010 07 Žilina
Čerpanie a preprava splaškov fekálnym vozidlom
neuvedené - neuvedené
120.60 20.02.2015
02.03.2015
20.02.2015
DF2015/032 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálne služby za január 2015
neuvedené - neuvedené
575.94 18.02.2015
25.02.2015
18.02.2015
DF2015/031 31328695 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
Stravné lístky - 200 ks
neuvedené - neuvedené
682.18 13.02.2015
25.02.2015
13.02.2015
DF2015/030 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
Réžijné náklady za prípravu stravy za 01/2015
neuvedené - neuvedené
321.60 12.02.2015
13.02.2015
12.02.2015
DF2015/029 46495959 PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina
Projekt Kam za kultúrou v regióne
neuvedené - neuvedené
60.00 11.02.2015
13.02.2015
11.02.2015
DF2015/028 31584705 BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Pranie prádla
neuvedené - neuvedené
24.00 11.02.2015
16.02.2015
11.02.2015
DF2015/027 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kancelársky a všeobecný materiál
neuvedené - neuvedené
14.93 11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
DF2015/026 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby - MŠ
neuvedené - neuvedené
18.46 09.02.2015
13.02.2015
09.02.2015
DF2015/025 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telekomunikačné služby
neuvedené - neuvedené
16.57 06.02.2015
13.02.2015
06.02.2015
DF2015/024 40437493 Ervín Schmieger, 010 04 Ovčiarsko 144
Zimná údržba ciest
neuvedené - neuvedené
650.00 06.02.2015
13.02.2015
06.02.2015
DF2015/023 46266275 J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 Bitarová
Kancelársky materiál
neuvedené - neuvedené
25.14 03.02.2015
03.02.2015
03.02.2015
DF2015/022 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
509.00 02.02.2015
12.02.2015
02.02.2015
DF2015/021 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
1442.00 02.02.2015
12.02.2015
02.02.2015
DF2015/020 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 02/2015 - Kostol
neuvedené - neuvedené
185.00 02.02.2015
12.02.2015
02.02.2015
DF2015/019 31681051 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť BAK
Plastové nádoby 120 l a 240 l
neuvedené - neuvedené
370.20 02.02.2015
11.02.2015
02.02.2015
DF2015/018 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Publikácia Miestna samospráva - Základné princípy fungovania II.
neuvedené - neuvedené
68.00 28.01.2015
06.02.2015
28.01.2015
DF2015/017 36403229 Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Daňové tlačivá
neuvedené - neuvedené
2.40 28.01.2015
22.01.2015
28.01.2015
DF2015/016 31425836 SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca
Projekt Obec 2015 (Podnikajte v obci)
neuvedené - neuvedené
79.20 27.01.2015
23.01.2015
27.01.2015
DF2015/015 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobilné služby - 01/2015
neuvedené - neuvedené
40.00 26.01.2015
03.02.2015
26.01.2015
DF2015/014 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2015 - MŠ
neuvedené - neuvedené
525.00 22.01.2015
28.01.2015
22.01.2015
DF2015/013 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2015 - KD
neuvedené - neuvedené
1488.00 22.01.2015
28.01.2015
22.01.2015
DF2015/012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
Odber zemného plynu za 01/2015 - Kostol
neuvedené - neuvedené
191.00 22.01.2015
28.01.2015
22.01.2015
DF2015/011 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - MŠ
neuvedené - neuvedené
30.00 22.01.2015
16.02.2015
22.01.2015
DF2015/010 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - VO
neuvedené - neuvedené
18.00 21.01.2015
16.02.2015
21.01.2015
DF2015/009 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - Bunky TJ
neuvedené - neuvedené
26.00 21.01.2015
16.02.2015
21.01.2015
DF2015/008 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - VO
neuvedené - neuvedené
208.00 21.01.2015
16.02.2015
21.01.2015
DF2015/007 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - Kaplnka
neuvedené - neuvedené
21.00 21.01.2015
16.02.2015
21.01.2015
DF2015/006 17917859 Rudolf Dobroň PRESSIT - sieťotlač, Štefana Hulína 9, 013 11 Lietavská Lúčka
Servítky (Ples 2015) a vizitky pre starostku obce
neuvedené - neuvedené
46.74 21.01.2015
28.01.2015
21.01.2015
DF2015/005 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - Kostol
neuvedené - neuvedené
24.00 19.01.2015
16.02.2015
19.01.2015
DF2015/004 36403008 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávka elektrickej energie - Viacúčelová budova
neuvedené - neuvedené
107.00 19.01.2015
16.02.2015
19.01.2015
DF2015/003 36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci na rok 2015, Technický servis WEB na rok 2015
neuvedené - neuvedené
186.00 08.01.2015
09.01.2015
08.01.2015
DF2015/002 36041688 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Systémová podpora URBIS (01.01.2015 - 31.03.2015)
neuvedené - neuvedené
140.00 05.01.2015
16.01.2015
05.01.2015
DF2015/001 45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kultúrne podujatie - materiál (Stolnotenisový turnaj 2015)
neuvedené - neuvedené
37.84 03.01.2015
03.01.2015
03.01.2015
« späť 1 2 3 4 5 6 ďalej »